23 Nis 2015

Yurtdışı Hizmet İşlerinde Tevkif Yoluyla Ödenecek Kdv

0 Yorum

 

Hizmet İthalatı

Türkiye’de ikâmetgahı, işyeri, kanun iş merkezi bulunmayan yabancı kişi ve kuruluşlardan sağlanan hizmetlerde bu hizmeti ithal eden ve hizmet bedelini ödeyecek olan gerçek ve tüzel kişiler KDV hesaplayıp beyan etmesi için sorumlu tutulur. KDV’ye tabi olması için, söz konusu hizmetin Türkiye’de yapılmış, değerlendirilmiş ve faydalanılmış olması ile değerlendirme sebebiyle serbest meslek faaliyeti, ücret veya gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar kapsamında olması gerekir. KDV’ye tabi olan firmalar hizmetlerin brüt değerleri üzerinden KDV hesaplayacak ve 2’nolu KDV beyannamesi ile beyan edip yasal süresinde ödeyeceklerdir. Ayrıca, ödenen bu vergilerin 1’nolu KDV beyannamesinde indirim yapılabilir.

Hizmet İhracı

Yurtdışında yapılan ve faydalanılan pazarlama, masraf aktarımı, reklam, aracılık komisyonu gibi hizmetler Türkiye’de KDV’ye tabi tutulamaz. Bu yüzden, ihracatı yapılacak olan mallar için hizmetler karşılığında yurtdışındaki firmalara ödediği bedeller üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi söz konusu değildir. Hizmet ihracının KDV’den istisnası için, fatura ve benzeri belgelerin yurtdışındaki müşteri adına olması, hizmet bedelinin döviz olarak ödenmesi, hizmetin yurtdışında ve yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

Hizmet listesi

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=XZjID6OfiPNjLQ1j&type=teblig

Örnek Olay    Mimar bay A Ankara Çankaya adresinde bir alış veriş merkezi yapılması için şirket B ile sözleşme imzalamıştır. Fakat bay A projenin belirli kısımlarını yurtdışındaki C firmasına yaptırmıştır. Bay A bu işlem için yurtdışı firmasına 50.000 ( kur 2.50 TL) $ ücret ödemiştir.

Bay A sorumlu sıfatı ile2 nolu beyannamesinde;

50.000 $*2.50 = 125.000 TL matrah beyan edip

125.000*0.18=       22.500 TL KDV ödeyecektir.

Bay A 22.500 TL ödemiş olduğu KDV ‘yi 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Not : Mimar bu projeyi Kısmi Tevkifat uygulanacak kurum ve kuruluşlardan her hangi birine yapmış olsa idi Tevkifat oranı kadar KDV beyan edip ödeyecekti.

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir