05 May 2015

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj

0 Yorum

Müteahhitler yapmayı taahhüt ettikleri işlerin bir kısmını veya tamamını taşeron firmalara devredebilirler. Taşeronların yaptıkları her iş ayrı ayrı değerlendirilir. Bunların içinde yıllara yaygın olan varsa sadece onlarla ilgili yapılan ödemelerden vergi kesintisi (stopaj) yapılması gerekir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde esas olan işin bitim tarihidir. İnşaat ve onarım faaliyeti başladığı yılda tamamlanıyorsa stopaj uygulanmaz. Eğer başladığı yıldan sonraki yıl veya yıllarda tamamlanıyorsa vergi kesintisi gerçekleşir. Kurumlar ve gerçek kişiler açısından hakediş ödemeleri ve verilen avanslar üzerinden  %3 oranında vergi tevkifatı yapılır. Ayrıca, ödenen bu vergilerin beyan edilen vergilerden mahsup etme imkanı ve mahsup edilecek vergilerin beyan edilen vergiden fazla olması halinde iade söz konusudur. Vergi sorumluluğu yerine getirilmediği durumda vergi ziyaı cezası ortaya çıkar. Müteahhit kesilen vergi cezalarından asıl mükellefe rücu hakkı yokken, ödedikleri vergiden dolayı asıl mükellef olan taşeronlara rücu hakkı vardır.

Örnek 1:

1

 • İşin başlangıç ve bitiş süresi 1 yıldan az
 • Aynı yıl içinde Geçici Kabulü yapılmış
 • En son kesilen kesin kabul faturası yıl aşsa dahi stopaj kesintisi olmayacaktır.
 • İhale süresinin ve geçici kabulün aynı yıl olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 2:

2

 • İşin başlangıç ve bitiş süresi bir sonraki yıla devir etmiş
 • Önceden yılı aştığı bilindiği için stopaj kesintisi her faturada vardır
 • Geçici kabulden sonraki faturada stopaj kesintisi olmayacaktır
 • İhale süresi 1 yıldan az fakat yıl aştığına dikkat edilmelidir.

Örnek 3:

3

 • İşin başlangıç ve bitiş süresi bir sonraki yıla devir etmiş
 • Önceden yılı aştığı bilindİği için stopaj kesintisi her faturada vardır.
 • Geçici kabulden sonraki faturada stopaj kesintisi olmayacaktır.
 • İhale süresi 1 yıldan az fakat yıl aştığına dikkat edilmelidir.

 

 Örnek 4:

4

 • İşin başlangıç ve bitiş süresi bir yıldan az
 • Geçiçi kabul tarihi 1 ay aştığı için bir sonraki yıllarda kesilen faturalarda stopaj vardır.
 • Geçici kabulden sonraki faturada stopaj kesintisi olmayacaktır.
 • İhale süresi 1 yıldan az fakat geçici kabul yıl aştığına dikkat edilmelidir.

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir