09 Kas 2015

Tüzel Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

0 Yorum

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin sahip oldukları başka tüzel kişilerin hisselerinin satışının vergilendirilmesi, hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanıp bağlanmadığının bir önemi olmaksızın, hissenin aktife giriş tarihine göre yapılmaktadır.

Hisselerin şirketin aktifine girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde satışı yapılırsa elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir.

Ancak;
Hisseler aktife girdikleri tarihten itibaren 2 yıl sonra satılır,

  • Bu satıştan doğan kazanç 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutma veya sermayeye ilave edilme yoluyla işletmeden çekilmez,
  • Satış bedeli, satışın yapıldığı yılı takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilirse,

 

Elde edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden muaf tutulur, sadece %25’inden kurumlar vergisi alınır.

Bahsedilen istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre bu dönem, hisse senetlerinin teslim edilerek yeni payların ortaklık defterine kaydedildiği tarihtir.

  1. Katma Değer Vergisi:

Tüzel kişilerin başka bir tüzel kişiliğin hisselerini elde etmesi mümkündür. Tüzel kişinin elinde bulunan Anonim Şirket hissesinin satışında; eğer hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılmışsa bu satış KDV’den istisna edilmiştir. Eğer hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılmamışsa burada önemli olan hissenin edinim tarihidir. Edinim tarihinden itibaren 2 yıl geçmişse hissenin satışı KDV’ye tabi değilken, edinim tarihinden itibaren 2 yıl dolmadan yapılan satışlarda %18 oranında KDV uygulanır.

Tüzel kişinin elinde bulunan Limitet Şirket hissesinin satışında edinim tarihinden sonra 2 yıl geçmişse KDV istisnası vardır; eğer satış senedin edinim tarihinden sonra 2 yıl içindeyse KDV’ye tabidir.

 

 

 

 

 

HİSSE SENEDİNİN DURUMU KDV KURUMLAR VERGİSİ
A.Ş. HİSSESİ Geçici ilmühaber veya hisse senedi bastırılmış hisse satışları YOK
Geçici ilmühaber veya hisse senedi bastırılmamış ama edinim tarihi 2 yıldan uzun süreli hisse satışları YOK
Geçici ilmühaber veya hisse senedine bağlamamış ama edinim tarihi 2 yıldan kısa süreli hisse satışları VAR
LTD.ŞTİ. HİSSESİ Edinim tarihi 2 yıldan uzun süreli hisse satışları YOK
Edinim tarihi 2 yıldan kısa süreli hisse satışları VAR
A.Ş. ve LTD.ŞTİ. HİSSESİ Hisseler aktife girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde elden çıkartılırsa VAR
Hisseler aktife girdiği tarihten itibaren 2 yıl sonra elden çıkartılır, elde edilen kazanç 5 yıl süreyle işletmeden çekilmez ve satış bedeli 2 yıl içinde tahsil edilirse %75’İ KV’DEN İSTİSNA

 

 

09.11.2015

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir