05 May 2015

Şirketler ile Arsa Sahipleri Arasında Yap-İşlet-Devret Modelinde Vergilendirme

0 Yorum

Yap-İşlet-Devret Modeli:

Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir mükellefin, arsa sahibi olan bir kişinin arsası üzerinde; otel, lokanta veya büro gibi bir işyerini inşa edip, bu işyerini anlaştıkları süre boyunca herhangi bir bedel ödemeden bizzat kullanmakta ve bu sürenin sonunda inşa edilen binayı veya tesisi, arsa sahibine hiçbir bedel almadan devretmektedir.

Gelir idaresi başkanlığınca açıklanan Özelge ile gelen Değişiklik:

2013 yılında açıklanan Özelgeye göre ciddi değişiklikler yapılmıştır. Yeni uygulamada;

Kiracı Açısından;

  • Arsa üzerine inşa edilen bina veya tesisin yapımındaki harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınmaması
  • İnşaatın bittiği tarihte kiracı, inşa edilen bina veya tesisin harcamalarına emsale uygunluk ilkesine dayanarak belirlenen kar marjını ekleyerek arsa sahibine fatura kesecektir. Bu fatura, arsa sahibi tarafından kiracıya ödenmeyecektir.
  • Kiracı ne kadar alacaklı durumda gözükse de, bina ve tesisin kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren alacağını kalan kira süresine bölerek hesapladığı tutarı alacaklı olduğu bu faturanın tutarı üzerinden kira gideri olarak düşülecektir.
  • Kiracı, arsa sahibinin gerçek kişi olması şartıyla her yıl faturadan gider olarak düşeceği bu tutar üzerinden %20 gelir vergisi stopajını hesaplayacaktır.
  • Arsa sahibi bir tüzel kişilik veya herhangi bir ticari işletmeye kayıtlı ise kiracı gelir vergisi stopajı hesaplamaz, arsa sahibinden fatura alır.

Arsa Sahibi Gerçek Kişi Olması Halinde

  • Arsa sahibi her yıl elde ettiği kira tutarı belli bir tutarı aşarsa gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır.
  • Kiracının yaptığı Gelir vergisi stopajı, Kiraya verenin hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.

Arsa Sahibi Tüzel Kişilik Olması Halinde;

  • Arsa sahibi bir tüzel kişilik veya herhangi bir ticari işletmeye kayıtlı ise kiracıya aylık fatura keser
  • Kiracı tarafından inşa edilen binanın faturası şirket kayıtlarına alır. Aylık amortisman düşer.

Örnek:  X (A.Ş.) firması 10 yıllık süreyle kiraladığı arsa üzerinde bir bina inşa etmiştir. Bina yapımında gerçekleşen inşaat harcaması 100.000.00 TL olmuştur. Emsale uygunluk ilkesine dayanarak belirlenen kar marjımız da % 20 olsun. Buna göre faturanın düzenlenme şekli ve kiracı açısından muhasebe kaydı.

100.000.00 TL + 20.000.00 TL (%20 kar marjı) + 21.600.00 TL (%18 KDV)= 141.600.00 TL tutarında fatura kesilir. Ancak X (A.Ş.) firması bu fatura tutarını inşaatın bittiği yıldan itibaren geri kalan kira süresine bölerek alacaklı olduğu yine bu faturadan her yıl gider olarak düşülecektir. Yani;8

Ayrıca, kiracı, arsa sahibinin gerçek kişi olması şartıyla her yıl faturadan gider olarak düşeceği bu tutar üzerinden %20 gelir vergisi stopajını hesaplayacaktır.  Bürüte çevrilmesi =15.733,33/0,80= 19.666.67 TL dir gelir vergisi stopajı ise 19.666.67 *0,20 = 3.933.33 olarak hesaplanır.

05.05.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir