23 Nis 2015

Limited ve Anonim Şirket Ortaklarının veya Müdürlerinin Kamu Borçlarının Ödenmesine İlişkin Sorumlulukları

0 Yorum

 

                Makalemizde ortak, müdür veya yönetim kurulu başkanı olarak ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmış ve örneklerde buna göre verilmiştir. Şöyle ki ;

Şirket Ortaklarının sorumluluğu;

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre,

Limited Şirketlerin ;  malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının ödenmesinden şirketteki % lik. hisseleri oranında ortakları müteselsil sorumlu tutulmuşlardır. Her ortak kendi sermaye hisse oranı kadarından sorumludur.

 

Anonim Şirketlerin ; malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının ödenmesinden sorumlu değillerdir.  Kamu borçlarına karşı A.Ş. ortaklarından hiçbir şekilde kamu borçlarını ödemeleri istenemez.

Şirket Müdürlerinin ve Yönetim Kurulu başkanlarının Sorumlulukları;

 • 6183 Sayılı kamu alacaklarının usulü hakkında kanun hükümlerine göre,

Limited Şirketlerin ; malvarlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının ödenmesinden kanuni temsilciler de kamu borçlarının % 100 sorumlu tutulmuşlardır.

Anonim şirketlerin ; malvarlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının ödenmesinden kanuni temsilciler de kamu borçlarının % 100 sorumlu tutulmuşlardır

Kamu Alacağının Kurum Tarafından Tespiti;

Tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda şirket ortaklarının kimler olduğu ile sermaye hisseleri, şirket ana sözleşmesi, ana sözleşme değişikliği ve pay defterindeki kayıtlardan tespit edilir. Şirket ortağının payını devrettiğinde, devreden ve devralan şahıslar, hisse devir tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlardan sermaye hisseleri oranında müteselsil sorumlulardır.

Kamu Alacağının Tahsil sırası;

 • Şirket mal varlığından tahsil edilemiyorsa. ( yeterli araştırma şartı gerekli )
 • Şirket müdürünün mal varlığından tahsil edilemiyorsa.
 • Şirket ortaklarının mal varlığına gidilebilir.

Kamu borcunun tahsili için öncelikle şirkete ödeme emri çıkarılır ödeme emrine itiraz tebliğ edildiği günden sonra 7 gündür.  Ödeme yapılmaz ve şirketin ödeme yapacak gücü olmadığına dair mal varlığı araştırmasından sonra şirket müdürüne kamu borcunun % 100 için ödeme emri çıkarılır. Şirket müdürü itiraz süresi tebliğ edildiği günden sonra 7 gündür.  Yine ödeme yapılmaz ise şirket ortaklarına hisseleri oranında ödeme emri çıkarılır itiraz süresi tebliğ edildiği günden sonra 7 gündür.

Şirket müdürleri ve ortaklar dikkat 6183 kanun  madde 30 ;

 Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazımgelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür.

Örneklere aşağıda yer verilmiştir;

Örnekler Limited şirket ve Anonim şirket ortakları için ; 

Örnek 1 ;  Bay A 01.01.2006 tarihinde % 55 oran ile limited şirket kurucu ortağıdır.  31.12.2014 tarihinde hissesini Bay B devir almıştır. Devir tarihinde kamu borcu ( vergi+ SSK) 100.000 TL gecikme zammı dahil. Bay A ve B ödenmeyen kamu borcunun % 55 den 55.000 TL den müteselsil’en   ( ortaklaşa) sorumludurlar.   Bay A bu borcu öder ise ödediği tutarı rücu edebilir.

 • Ortaklar şirket müdürü olmadığı durumlarda kamu borçlarından şirketteki % lik oranları kadar kamu borçlarından sorumlu tutulurlar.
 • Ortaklar hisselerini devir edip devrin tescil edilmesinden sonraki borçlardan sorumlu tutulamazlar.
 • Ortakların sorumlulukları şirkete giriş tarihi ile başlar çıkış tarihi ile sonra erer (Tescil edilmek kaydı ile).
 • Ancak şirkete yeni giren ortak veya çıkan ortak geriye dönük doğacak borçlardan da sorumludurlar( vergi incelemeleri sgk incelemeleri gibi nedenlerden dolayı doğacak vergi ve cezalar).

Örnek 2 ;  Bay A 01.01.2006 tarihinde % 55 oran ile Anonim şirket kurucu ortağıdır.  31.12.2014 tarihinde hissesini Bay B devir almıştır. Devir tarihinde kamu borcu ( vergi+ SSK) 100.000 TL gecikme zammı dahil. Bay A ve B ödenmeyen kamu borcunun dan sorumlu değillerdir.

Örnek Müdür ve yönetim kurulu başkanları  için ; 

Örnek 1; Bay A 01.01.2006 tarihinde dışarıdan  şirket müdür olarak göreve başlamış ve şirkette de  ortaklığı  yoktur. 31.12.2014 tarihinde müdürlükten istifa etmiştir. İstifa tarihinde kamu borcu ( vergi+ SSK) 100.000 TL gecikme zammı dahil. Bay A  ödenmeyen kamu borcunun % 100 den 100.000 TL den müştereken ( tek başına) sorumludur. Şirket bu borcu ödemediği sürece Bay A mal varlığı ile kamu borcunun ödenmesinde sorumlu tutulur. Hatta ödenene kadar doğacak gecikme zammında dahi sorumluluğu devam edecektir. 31.12.2014 tarihinden sonra doğacak borçlardan Bay A kamuya karşı sorumluluğu kalmamıştır.  Bay A bu borcu öder ise ödediği tutarı rücu edebilir.

 • Müdürlerin sorumlukları şirkete görev başlama tarihi yani tescil ile başlar, görev sonu tescil ile son bulur.
 • Müdürlerin görev bitişi olan tescil sonrası kamu borçlarına karşı sorumluluğundan söz edilemez.

Örnek Ortak olduğu gibi hem de Müdür veya  yönetim kurulu başkanları için ; 

Örnek 1; Bay A 01.01.2006 tarihinde şirket müdür ve ortak olarak göreve başlamış. 31.12.2014 tarihinde müdürlükten istifa etmiştir. İstifa tarihinde kamu borcu ( vergi+ SSK) 100.000 TL gecikme zammı dahil. Bay A  ödenmeyen kamu borcunun % 100 den 100.000 TL den müştereken ( tek başına) sorumludur. Şirket bu borcu ödemediği sürece Bay A mal varlığı ile kamu borcunun ödenmesinde sorumlu tutulur. Hatta ödenene kadar doğacak gecikme zammında dahi sorumluluğu devam edecektir. 31.12.2014 tarihinden sonra doğacak borçlardan Bay A kamuya karşı % 100 sorumluluğu kalmamış sadece ortaklık oranı % kadar sorumlu olacaktır.  

 • Müdürlerin sorumlukları şirkete görev başlama tarihi yani tescil ile başlar, görev sonu tescil ile son bulur.
 • Müdürlerin görev bitişi olan tescil sonrası kamu borçlarına karşı sorumluluğundan söz edilemez.

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir