02 Mar 2016

SGK İŞVEREN SİGORTA PRİM DESTEĞİ

0 Yorum

İşyerlerinin İş-Kur’a işbaşı eğitim program kapsamında işçi talep etmeleri ile başlayan teşvik süreci uygulaması kısaca şöyledir.

4447 sayılı kanunun geçici 15’inci maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmak için işçi ve işverenler açısından kanunda belirtilen belli usul ve esaslara sahip olunması gerekmektedir.

İşçi açısından;

-31/12/2016 tarihine kadar başlayan İŞ-KUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve bu programın bitmesine müteakip 3 ay içinde işe alınmış olması,

-23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması,

-Tamamlanan işbaşı eğitim programı içeriğinde bir meslek alanına başlamış olmaktır.

İşveren açısından;

-özel sektöre ait bir işyeri olması,

-aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi,

-tahakkuk eden sigorta primlerinin zamanında ödeniyor olması,

-geçmiş sigorta prim borcu, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ya da bunlara ilişkin bir gecikme zammı borçlarının olmaması,

-çalışanlarını mutlaka sigortalı olarak bildirmiş olması,

-sigortalının işe girdiği takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden kuruma bildirilmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınıyor olması gerekir.

 

İlave işçi uygulamasına örnek verecek olursak;

 

2015/Ocak 4
2015/Şubat 3
2015/Mart 3
2015/Nisan 3
2015/Mayıs 3
2015/Haziran 4
2015/Temmuz 4
2015/Ağustos 4
2015/Eylül 3
2015/Ekim 3
2015/Kasım 3
2015/Aralık 3

 

4+3+3+3+3+4+4+4+3+3+3+3=40, 12 aylık bildirilen toplam budur. Bunun aritmetik ortalamasını aldığımızda 40/12=3,3 bulmaktayız. Tam rakam olarak çıkmayan sonuçlar tam rakama tamamlanarak hesaplama yapıldığından bu ortalamayı 3 olarak bulmuş oluruz. Bu durumda 2016 yılında 4 ve daha fazla sigortalının çalıştığı aylarda bu destekten yararlanılabilecektir.

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASINDAN YARARLANMA SÜRESİ

4447 sayılı kanunun geçici 15’inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, bu şartlara sahip ve bu kapsama giren sigortalının çalıştığı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre değişmektedir.

Eğer işyeri imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa ;

-30/06/2015 tarihine kadar başlamış işbaşı eğitim programını tamamlayanlar için 48 ay,

-01/07/2015 ve sonrasında 31/12/2016’ya kadar olan bir programı tamamlamış olmaları halinde 42 ay boyunca SGK işveren primi işsizlik sigorta fonundan karşılanmaktadır.

Eğer işyeri imalat sanayi sektörü dışında bir sektörde faaliyette ise ;

-30/06/2015 tarihine kadar başlamış işbaşı eğitim programını tamamlayanlar için 36 ay,

-01/07/2015 ve sonrasında 31/12/2016’ya kadar olan bir programı tamamlamış olmaları halinde 30 ay boyunca SGK işveren primi işsizlik sigorta fonundan karşılanmaktadır.

Destekten faydalanmak için;

İşverenler e-bildirge kanalıyla başvuru yapacaklardır. E-bildirge sisteminden “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsünden işlem yapılarak, sigortalıların sisteme tanıtılmasından sonra aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesini sağlayacaktır.

Bu işlemler sırasında sigortalının;

-İş başı eğitim programını bitirdiği tarih,

-İşyerinin işkoluna göre belirlenecek destek süresi,

-İşe giriş bildirgesindeki meslek koduyla işbaşı eğitim programının meslek kodunun uyuşup uyuşmadığı

-İşe başladığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olup olmadığı

-İş başı eğitim programına müteakip 3 ay içinde işe başlamış olması, sistemde tanımlanır.

Sistemde tanımlandıktan ve kontrolleri yapılan sigortalının onaylanması halinde, SGK il müdürlükleri/merkezlerine herhangi bir belge ibrazına gerek yoktur.

Ayrıca söz konusu destek 23.04.2015 tarihinden itibaren yürürlükte olmakla birlikte e-bildirge sisteminde gerekli altyapı o tarihte olmadığından, 2015/4 ve 2015/12 ayları arasındaki dönem için bu teşvikten faydalanılamamıştır.

Bu yüzden, 2015 yılı içinde çalıştırdığı sigortalılar için bu teşvikten faydalanma imkanı olan işverenlerin, faydalanmak istedikleri aylarda kanun numarası seçmeden veya 05510 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemiş olmak şartıyla kapsama girenler için 2015/Nisan ve 2015/Aralık dönemine ait 6645 kanun numaralı belgeyi düzenlemesiyle geriye doğru bu destekten yararlanabileceklerdir.

Yine aynı şekilde bundan sonraki dönemde de kanun kapsamına giren sigortalısı olup teşvikten faydalanmayan işverenler, geçmiş aylarda kanun numarası seçmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi verdikleri aylar için geriye doğru 06645 kanun numarası ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek bu destekten yararlanabileceklerdir.

Ayrıca 4447 sayılı kanunun geçici 15.maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden, öncelikle  5510 sayılı Kanunun 81’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde  beş puanlık prim indirimi, sonrasında prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

02.03.2016

Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir