05 May 2015

İthal edilen ürünün,  ihraç edilerek satışı, kullanımı veya yeniden satışı için satıcının yani lisans veya ticari marka sahibinin sahip olduğu gayri maddi hakları (patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi ) devretmesi karşılığında alıcının anlaşmada belirlenen yüzde oranlarıyla yıllık ciro ve kardan ödeyeceği bedele royalti adı verilir.

İthal edilen eşyanın gümrük kıymetine yani eşyanın satış bedeline royalti ödemesinin eklenebilmesi için;

  • İthal edilen eşya ile ilgili olması
  • İthal eşyasının satış koşulu olarak alıcı tarafından ödenmiş veya ödenecek olması gerekir.

Gayri maddi hakların kiralama işlemleri KDV’ye tabi olması ve gayri maddi hak sahibinin yurtdışında olması sebebiyle Türkiye’de yerleşik olup ödemeyi yapacak kişinin KDV tevkifatı yapması gerekmektedir. Bu durumda Türkiye’de yerleşik kişi gümrük dairesine 2 nolu KDV beyannamesiyle ödeme yapmalıdır.

Eğer, vergi mükellefi vergi dairesine 2 nolu KDV beyannamesiyle ödeme yaparsa, gümrük dairesi bu duruma itiraz etmez ama gümrük dairesine beyan edilen KDV ile vergi dairesine beyan edilen KDV farkı oluştuğundan gümrük dairesi bu farkı vergi mükellefinden tarh, tahakkuk ve tahsil edecektir. Ayrıca, vergi dairesine yapılan ödemenin iade talebi yapılabilir.

kdv - royalti

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir