05 Ara 2016

POSTA ve KARGO İLE İHRACAT ( MİKRO İHRACAT)

0 Yorum

Ülkemizde ihracat yapmak isteyen girişimciler birçok (navlun, liman masrafları, nakliye, sigorta, lashing, gümrük masrafları vb.)maliyete katlanmak zorunda kalmaktadır. Bunun için küçük çapta ihracat yapmak isteyenler hem bu maliyetleri düşüren, hem de KDV iadesi hakkı mikro ihracat (kolay ihracat) yöntemiyle ihracat yapmayı tercih edebilirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı’na ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde belirtildiği üzere mikro ihracat, 150 kg ve 7500 Euro değerini geçmeyen, kat-i ve satış amacıyla yapılan, farklı bir rejimi gerektirmeyen MİKRO ihracat işlemleridir.

Farklı rejim gerektiren ihracat işlemleri; fuar&sergi, tamire giden eşya, bedelsiz, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar(tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.) ve kısıtlamalı,izne tabii,denetime bağlı ürünler (gıda,ilaç,kimyasal ürünler vb.) şeklinde sayılabilir ve bunlar mikro ihracat kapsamına girmeyen işlemlerdir.

Mikro ihracat, birçok Express kargo şirketi (DHL, FedEx, TNT, Aramex vb.) ile yapılabilmektedir. Ayrıca 04.02.2013 tarihinden itibaren PTT’ye de temsil yetkisi verilmiş olup Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya hizmetine başlanmıştır.

PTT ile yurtdışı gönderimi yapmak isteyen basitleştirilmiş usul ile mikro ticaret yapmak isteyen firmalar; gönderecekleri ürünleri mali müşavir vergi numarası, fatura seri numarası ve fatura numarası ile PTT Merkezlerine giderek ek ücret ödemeksizin posta yoluyla gönderebilirler. Ayrıca PTT tarafından gönderim işlemi yapıldıktan sonra verilen gümrük beyanının numarası veya bir örneği de gönderen kurum veya kişinin talep etmesi halinde verilebilmektedir.

Örnek1 ; stratejik hedeflerinden biri ihracat pazarlarında yer almak olan X firmasını düşünelim. X firması yurtdışı pazarlara kendilerini tanıtıp ürünlerini bu pazarlara ihraç etmek istiyor. Bunun için öncelikle bu pazarlara ulaşmak amacıyla pek çok ülkeye ürün numunesi gönderimi yapması gerekmektedir. Eğer bu ürün numuneleri 150 kg ve değeri 7500 Euro altında ise bunu mikro ihracatla gerçekleştirmeyi tercih etmelidir. Çünkü bu gönderimler normal ihracat yöntemi ile yapıldığında fazla maliyete katlanılması gerekecektir.

Örnek 2 : Plastik kapak ürünleri üretip satan A şirketi yurtdışına mal gönderimi yapmak istiyor. Yurtdışı gönderimi yapacağı ürünler 150 kg ve değeri 7500 Euroyu geçmediği için mikro ihracat yaparak fazla maliyete katlanmadan ürünlerini yurtdışı pazarlara gönderebilecektir.

Eğer mikro ihracatı bir kargo şirketi yoluyla tercih edecekseniz genel olarak şu evraklar istenmektedir.

– 1 adet dolaylı temsil yetki belgesi

(Genel Talimatların ekinde imza sirküleri kopyası ve Orjinal Dolaylı temsil belgesi ile 1 defaya mahsus olmak üzere eklenmelidir)

– İhracat bilgi formu

– Orjinal maliye onaylı türkçe fatura(Eşyanın detaylı Türkçe tanımı,cinsi, türü her kalem için ayrı ayrı belirtilmelidir)

Posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri aracılığı ile gönderimi yapılan bu yurt dışı satışlar ihracat olarak tanımlandığından eğer bu ürünlerin üretimi siz yapıyorsanız bu üretim sırasında katlandığınız KDV vergilerinin indirim konusu yapamadığınız kısmını iade olarak alabilirsiniz.

KDV iadesi alabilmek için;

  1. Posta İdaresi veya kargo şirketinin düzenlediği ve eki eşya listesinde, malı yurt dışına gönderen kişi ya da şirket isminin yer aldığı liste muhteviyatının gümrükçe onaylanmış halini içeren gümrük beyannamesini,
  2. Satış faturalarının fotokopisi veya listesini,
  3. İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo’ yu ibraz ederek bağlı bulunduğu Vergi Dairesine dilekçe ile başvurmalıdır.

      05.12.2016

      Özkan Uzel

     Sorumlu Bağımsız Denetçi

     Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir