11 Kas 2016

MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA BSMV İSTİSNASI

0 Yorum

Sanayi işletmelerinin imalat ve üretimde kullanmak üzere aldıkları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları kredilere 29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90) ile BSMV(banka ve sigorta muameleleri vergisi) istisnası getirildi. Bu istisna ile makine teçhizat alımını banka kredisi kullanımı ile yapacak olan sanayi işletmelerinin finansman giderlerine destek sağlanmış oldu.

İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizatın niteliği söz konusu tebliğde özellikle belirtilmiştir. Tebliğe göre;

– Makine ve teçhizatın imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek nitelikte olması gerekir. Yani örneğin; tekstil sektöründe faaliyette bulunan bir işletme için dikiş makinası alımı finansmanında kullanılacak bir kredi için bu istisnadan yararlanılabilinir.  Ancak aynı işletmenin ısınma, yemek vs. giderleri için bir kredi kullanımı söz konusu olduğunda bu, istisna kapsamında değildir.

– Makine ve teçhizatın imalat ve üretim işleri için gerekli ve ayrılmaz özellikte olması, yani imalatla ve üretimle direkt ilişkisinin bulunması gerekir. Örneğin; Sondaj faaliyetleriyle uğraşan bir işletme için sahada kullanılmak üzere alınacak olan bir iş makinasının finansmanında kullanılacak kredide bu istisnadan yararlanılabilinir. Ancak aynı işletme için alınıp genel olarak tüm işlerde (nakliye vs. olmak üzere) kullanılacak olan bir kamyonun alımındaki kredide direkt imalatla veya üretimle ilişkisi bulunmadığından bu istisnadan yararlanılamaz .

– Bir bütün olarak teslimi mümkün olmadığı için parça parça alınarak işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat için kullanılan kredi bu istisna kapmasındadır.

-Makine ve teçhizata ait eklenti durumunda yani makinadan ayrılabilen her türlü yedek parça istisna kapsamında değildir. Örneğin; bir sanayi işletmesinin ana faaliyetinde bulunan iş makinalarının yedek parça ve aksesuarlarının alınması için kullanılacak kredi için bu istisnadan yararlanılamaz.

-Sanayi sicil belgesi almamış yeni kurulan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerinin, imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan kredilerde yine bu istisnadan yararlanmak mümkündür.

– İstisnaya konu edilen makine ve teçhizatın daha önce hiç kullanılmamış, yani işletme tarafından ilk defa kullanılacak nitelikte olması gerekmektedir.

– İstisna edilecek kredi miktarı, yurt içi alımlarda satış faturasındaki vergiler dahil tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ait ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği faturada yer alan toplam tutarı aşamaz.

İstisnadan yararlanmak için izlenilecek yol:

-Bahsettiğimiz istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, öncelikle sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin düzenlenmiş proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş yani geçersiz sayılamayacak satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna iletmesi gerekmektedir.

-Kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin; yeni aldığı makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının bir örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

-Kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise makine ve teçhizat alımı için düzenlenmiş satış faturasının bir örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

-Ayrıca tebliğde belirtildiği üzere; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılan ve 25/10/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesi ile faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvuru yaptıklarına bakılmaksızın) istisna kapsamındaki kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibrazı gereklidir.

-Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerin; makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Finans kurumunun başvurulan krediyi değerlendirmesi

-Tüm bu belgelerin kredinin talep edildiği finans kuruluşuna ibrazından sonra kredi kuruluşu tarafından belgelerin doğruluğu kontrol edilir. Değerlendirmenin olumlu olması durumunda istisna kapsamında kredi kullandırılarak kredi kullanım tarihinden itibaren alınan faiz, komisyon, masraf vs. gibi kalemlere banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanır.

Sonuçta kısaca özetleyecek olursak; bu istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmeleri, sanayi sicil belgesi, düzenlenmiş proforma fatura veya satış faturasının (bu faturanın kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş olma zorunluluğu vardır) birer örneğini ilgili finans kuruluşuna öncelikle ibraz edip süreci başlatması gerekir. Daha sonra yukarıda saydığımız diğer belgelerle kredi alım süreci tamamlanacak ve böylece fazladan banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmeden makine alımı gerçekleşmiş olacaktır.

11.11.2016

Özkan Uzel

 Sorumlu Bağımsız Denetçi

 Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir