12 May 2015

Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurul

0 Yorum

Olağan genel kurul toplantısı hem limited hem de anonim şirketlerde her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Genel kurul toplantıları çağrılı ve çağrısız olarak 2 şekilde de yapılabilir. Çağrılı usulde, genel kurul toplantısı tarihinden en az 15 gün önceden çağrı yapılır. Çağrısız usulde ise çağrıya gerek kalmadan ortak fikirbirliği ile genel kurul olarak toplanabilinir. Her ortak veya pay sahibi genel kurulda vekalet vererek kendisini temsil ettirme yetkisine sahiptir.
Toplantıda bulunması gereken evraklar:
 Şirketin esas sözleşmesi
 Pay defteri
 Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete veya çağrısız usulde ise diğer belgeler
 Yıllık faaliyet raporu (şirketin finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri, riskler burada değerlendirilir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.)
 Denetçi raporu
 Finansal tablolar
 Gündem
 Hazır bulunanlar listesi (genel kurula katılanların imza attığı listedir.)
 Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, fiziki veya elektronik ortamda hazır bulundurulur.
Limited şirketlerden farklı olarak Anonim Şirketlerde;
1. Herhangi bir sebeple bakanlıkça görüşülmesi istenen konunun genel kurulda görüşülmesi zorunludur.
2. Bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olduğu genel kurul toplantılarda bakanlık temsilcisi genel kurulu katılacaklar listesini imzalar ve hazır bulunanlar listesini alır.
3. Genel kurul toplantılarında hazırlanılan iç yönerge onaya sunulur.
4. Bakanlık iznine tabi işlemler varsa bakanlık izinleri önceden alınır.
5. Genel kurulda bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu varsa temsilci görevlendirilmesi için bakanlığa çağrıyı yapan kişi tarafından başvuru yapılır. Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu toplantılarda bulunmaması durumunda toplantı geçersiz olur.
6. Toplantıda hazır bulunması gereken gündemde esas sözleşme değişikliği varsa izne tabi şirketlerde bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı bulunmak zorundadır.
7. Bakanlık temsilcisinin bulundurma zorunluluğu olan genel kurul toplantıları:
a. kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketlerde
b. sermayenin arttırılması veya azaltılması olacak şirketlerde
c. kayıtlı sermaya sistemine geçilmesi ve çıkılması olacak şirketlerde
d. birleşme, bölünme veya tür değişikliği olacak şirketlerde
e. elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerde
f. yurtdışında yapılacak olan şirketlerde
g. yurtdışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarıdır.

10.05.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir