04 Haz 2015

Kurumlar Vergisinde Finansman Gider Kısıtlaması

0 Yorum

İşletmelerinin öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının Bakanlar kurulunca %10 u aşmamak üzere kararlaştırılan indirim oranıyla belirlenen kısmı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gider olarak yazılamaz. Ancak, yatırım maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlamasının dışındadır. Ayrıca, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan oranlar sektörler itibariyle farklılaşmaktadır. Uygulamanın usul ve esaslarından ise Maliye Bakanlığı sorumludur.
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşları, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri finansman gider kısıtlaması kapsamına girmektedir.
Finansman gider kısıtlamasında amaç edinilen gaye, yerleşik kurumların finansman ihtiyaçlarını öz kaynakları ile finanse etmeleri için teşvik etmektir. Bu ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılamalarını hedeflemişlerdir.
Örnek:
Bir limited şirketin 2015 yılında kullandığı yabancı kaynakları 10 milyon lira, öz kaynakları 5 milyon liradır. Yabancı kaynakların 6 milyon lirası sabit faizi ise 1.2 milyondur kısa vadeli krediden, 4 milyon lirası sabit faizi ise 800 bin liradır fakat giderin tamamı maliyet hesaplarına dahil edilmiştir. Bu durumda, şirketin ilgili yıl için kısa vadeli krediler için 2 milyon lira, faiz ödemesi vardır. Bakanlar Kurulunun indirim oranını %10 belirlediğini varsayarsak şirketin söz konusu yıldaki finansman gideri kısıtlamasına ilişkin hesaplamaları şöyledir.
Yabancı kaynaklar 10.000.000 TL
Öz kaynaklar 5,000,000 TL
Sabit kredi için ödenen faiz 1.200.000 TL
Yatırım kredisi için ödenen faiz 800.000 TL ( maliyet hesaplarına dahil edilmiştir.)
Gider Kısıtlaması yapılacak rakam :10.000.000 – 5.000.000 = 5.000.000
1.200.000*5.000.000/10.000.000= 600.000
600.000*0.10 = 60.000 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
60.000*0 .20 = 12.000 Ödenecek K.V.

04.06.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.