04 Haz 2015

Yurtiçi dövize endeksli işlemlerde: Teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında satıcı lehine ortaya çıkan kur farkından dolayı satıcı tarafından fatura düzenlenir ve ilk teslime konusu işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı uygulanır. Eğer alıcı lehine ortaya çıkan bir kur farkı var ise, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya fatura düzenlenir ve ilk teslime konusu işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan oran üzerinden KDV hesaplanır.
Örnek:

Adsız

KDV hesaplaması: Toplam bedel içerisinde KDV dahil ise oluşan kur farkının KDV’sini belirlemek için iç yüzde oranı uygulanırken. Teslim konusu mal ve hizmete ilişkin kur farkına KDV dahil değil ise kur farkı üzerinden dış yüzde oranı uygulanarak KDV hesaplanır. Teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan kur farkı için kesilecek olan fatura bedelin tahsil edildiği tarihte düzenlenir. Ayrıca, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı uygulanır. Bedelin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, her bir takside isabet eden kur farkı KDV’ye tabidir.
Yurtdışı dövize endeksli ihracat işlemlerinde: ihracatçı veya ithalatçı yurtdışına teslim ettiği veya teslim aldığı mallara karşılık tahsil ettiği veya ödediği bedellerde ortaya çıkan kur farkına KDV uygulanması söz konusu değildir. Oluşan kur farkları kambiyo karı veya zarırında takip edilir.

02.06.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir