28 Eki 2016

KREDİ GARANTİ FONU ( KOBİLERE KREDİ KOLAYLIĞI VE KEFALET)

0 Yorum

Ülkemizde işsizliği önlemek ayrıca girişimcileri teşvik etmek amacı ile Kredi Garanti Fonu kurulmuştur. Makalemizde kredi almak veya yatırım için gerekli olan finansman desteğinin bu sistem ile nasıl kullanabileceğinden bahsedilecektir.

Öncelikle Kredi Garanti Fonu, gerekli teminatı bulunmayan KOBİ’lere, kadın girişimcilere veya mevcut işini geliştirmek isteyip finansal desteğe ihtiyaç duyan işletmecilere kefalet desteği sağlayarak banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getiren kamu ortaklı bir kuruluştur. Türk ticaret kanununa göre kurulmuş bu anonim şirketin ortakları ise KOSGEB,TOBB,TESK, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank, Ziraat katılım Bankası vs. gibi kuruluşlardır. Kredi garanti fonu, kobilerin desteklenmesi ve kredi kaynaklarına ulaşmasında rol oynamaktadır. Kobilerin kredi taleplerinin karşılanması, ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yatırım planları için leasing işlemleri için kefalet teminatı verir. Bu teminat, bankaların kobilere kredi kullandırmalarını kolaylaştırmaktadır.

Kimler Fona Başvurabilir;

Başvuru tarihi itibariyle erkekler için en az 1 kadın girişimciler için ise 2 yıldan az süre ile faaliyette bulunanlar, başarı vadeden ve projeleri olan kadın ve genç girişimciler, esnaf ve sanatkarlar, bütün Kobiler, tarımsal işletmeler, çiftçiler, serbest meslekle uğraşanlar, seyahat acenteleri, gemi inşaat işletmeleri ve havayolu şirketleri başvuruda bulunabilir.

Fon İçin Nerelere Başvurulur;

Kredi garanti fonunun kefaletinden yararlanmak isteyen Kobiler, bu fonun ortağı olan bir bankaya (Halkbank,Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank, Ziraat katılım Bankası vs ) veya finansal kiralama şirketine başvuru yapmalıdır. Yine Türkiye teknoloji geliştirme vakfı, Tübitak, Kosgeb ve Eximbank destekleri için kredi garanti fonu genel müdürlüğüne veya 33 ilde bulunan şubelerine başvuru yapabilir.

Kullanma Koşulları Nelerdir;

-Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu olmayanlar,(hazine müsteşarlığından verilen kefaletlerde bu şart aranmakta, KGF öz kaynaklarından verilen kefaletlerde bilanço içindeki ağırlığına bakılmaktadır.)

-İflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato döneminde olmayanlar,

-Bankalarda takibe düşmüş borcu bulunmayanlar,

– 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler  Kredi Garanti Fonu Kefaleti başvurusu yapabilir.

Kredi Kullanma Kriterleri;

Öncelikli sektörlere göre değişiklik gösterir. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİler, ihracatçı KOBİler, Ar-ge sektöründe faaliyet gösteren kobiler, savunma sanayi ile ilgili üretim yapan KOBİler, kapasite, ciro ve istihdam artışı hedefleyen yatırım projeleri bulunan işletmeler öncelikli olanlardır.

Hangi Tür Kefaletler Vardır;

Kredi garanti fonunda banka talepli kefaletler, Portföy garantisi sisteminde bulunan kefaletler ve doğrudan kefaletler (KOSGEB geri ödemeli destekler, TÜBİTAK transfer ödemeleri, TTGV desteleri, Eximbank kredlieri) vardır.

Limitler Ne Kadardır;

-Öz kaynaklardan KOBİler için kefalet limiti KOBİ başına 1 milyon TL’dır.

– Eximbank ihracat kredileri için ise bu limit 2 milyon TL’ya kadar çıkabilmektedir.

-TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB için düzenlenen kefaletlerde ise azami limit KOBİlere verilen kefalet limitidir.

-Hazine müsteşarlığından sağlanan fon kapsamındaki kefaletlerde ise limit 1,5 milyon TL’dır.

-Bankacılık kanununa göre herhangi bir risk grubuna dahil ve birden çok firması olan bir işletme kredi garanti fonunun özkaynağından, TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGVden verilen kefaletlerde bir risk grubu için toplam 1,5 milyon TL,

-Eximbank ihracat kredileri için ek olarak verilecek kefaletlerde bulunan bir risk grubu için toplam 2,5 milyon TL kefalet limitine sahiptir.

-Hazine müsteşarlığından verilen kefaletlerde ise bir risk grubu için toplam kefalet limiti 2 milyon TL,

-İmalatçı KOBİlerde risk grubu için toplam kefalet limiti ise 3 milyon TL’dır.

-Kredi garanti fonunun kefil olduğu miktar verilen desteğin türüne göre değişmektedir. Kredi garanti fonuna başvuru için kredi talep edilen bankanın istediği belgeler gerekmektedir. Onun dışında kredi fonu ayrıca bir belge talep etmemektedir. KOSGEB destekleri için KOBİlerden istenen teminat mektubunu kredi garanti fonu vermektedir.

-Ayrıca kredi garanti fonunun öz kaynaklarından sağlanan bu kefaletin tahsis komisyonu yüzde 2 yerine yüzde 0,75 olarak uygulanmaktadır.

-Kredi garanti fonu tarafından onaylanmış kefalet işletmenin kredi değerini koruduğunun bilinmesi şartıyla Hazine müsteşarlığından verilen fon kaynaklı desteklerde azami 6 ay, öz kaynaklardan verilen kefaletlerde ise azami bir yıl içerisinde kullanılmış olması gerekmektedir.

-Ayrıca kredi değerliliğine göre KOBİler hem kredi garanti fonunun öz kaynaklarından hem de hazine müsteşarlığından verilen kefalet desteğinden ayrı ayrı veya aynı yada farklı zamanlarda birden çok banka aracılığı ile kredi garanti fonundan yararlanabilmektedir.

Alınan desteğin kefalet vadesi kredi vadesine göre değişmektedir. Teminat mektubu kredilerinde ihale şartnamelerine göre değişebilmekte iken hazine müsteşarlığından verilen kefaletlerde en az altı ay en fazla sekiz yıl vadeli kefaletler alınabilmektedir.

Alınan Kredinin Ödenmemesi;

Kobilerin kullandığı kefaletin kredisini bankaya ödememesi durumunda banka kredi garanti fonundan karşılamasını ister ve KOBİ ve kefillerine kanuni takip başlatır.

Katkı sağlaması dileğiyle…

28.10.2016

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir