25 Şub 2016

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK PROGRAMI

0 Yorum

İşyerleri için nitelikli personel çalıştırmak firmaların faaliyetlerini sürdürmek için önemlidir çünkü nitelikli personelin çalıştığı yere katkısı niteliksiz elemana göre daha fazladır. Günümüzde işverenlerin nitelikli personel bulmakta sıkıntı çektikleri de bir gerçektir. Nitelikli personel çalıştırmanın maliyeti de daha yüksek olduğundan işyerlerinin nitelikli personeller istihdam etmeleri için KOSGEB bazı desteklerle bunu teşvik etmektedir.

NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK UNSURLARI

KOSGEB tarafından verilen bu destek;

 1. İşletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yüksek öğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
 2. Yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibari ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir. Başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 (kırk beş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek alınamaz.
 3. İşletme, destek üst limiti dahilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
 4. İstihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
 5. Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir. Bölgelere göre destek oranı değişir. 1.Bölge için yüzde 50,2,3,4.bölgeler için yüzde 60, 5.ve 6.bölgeler için yüzde 70 oranında uygulanır.
 6. Başvuru tarihi itibariyle her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.
 7. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir
 8. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocuklarını istihdam etmek için alınamaz.
 9. İşletmenin nitelikli elemanı işten çıkarması veya elemanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ilgili Hizmet Merkezine bilgi vermesiyle sona erer.
 10. İlk aya ait destek ödeme tutarının hesaplanmasında Hizmet Merkezinin uygunluk yazısının tarihi esas alınır.

Bir örnekle açıklayacaksak olursak;

İşletme sahibi İlker Bey maden mühendisi olarak yeni bir personel almak istiyor. Bunun için yeni personeline net maaş olarak vermek üzere 2000 TL’lık bir bütçe planlamış ve KOSGEB program başvurusunu yapmış.KOSGEB nitelikli eleman destek programı kapsamında lisans mezunu istihdam edilecek mühendis için 2000TL destek alınacaktır. İlker Bey 4. Bölgede faaliyette olab bir firmaya sahipse destek 50000TL*60/100=30000TL olacak ve 30000TL/2000=15 ay boyunca  bu destekten yararlanacaktır.

Aynı örnekten yola çıkarak İlker Bey’in aynı anda maaşları net 2000TL olan 2 eleman için KOSGEB’e başvurduğunu varsayalım. Her iki elemanda lisans mezunu ise aylık KOSGEB’den alacağı tutar 2000TL*2=4000TL olacak ve Toplam üst limit 30000TL olduğundan destekten  30000/4000=7,5 ay boyunca destekten yararlanacaktır.

Destek Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

-KOSGEB’in nitelikli eleman istihdam destek programından yararlanmak isteyen işletme, öncelikle www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB’e kayıt olmalıdır. Elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Formu ve yine KOSGEB internet sitesinde bulunan tablo 2’de belirtilen nitelikli eleman istihdam desteği için yer alan başvuru belgeleri ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Hizmet merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. Başvuru için belirtilen belgeler:

 

-Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu,

-İstihdam Edilecek Nitelikli Elemanın Diploması,

-İşletmeye ait son 4 aylık SGK Prim ve Hizmet Belgesi (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez.)

 

-Başvuru sonucu uygun bulunan işletme başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirir ve aşağıda(tablo 2’den alınmıştır) belirtilen ödeme belgelerini hizmet merkezine sunar.

 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu,
 • SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 • Nitelikli Elemana ait Ücret bordrosu,
 • Nitelikli Elemanın aylık ücretinin, işletme tarafından ödendiğine   dair banka dekontu,
 • İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
 • Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)Ayrıca işletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

Hizmet Merkezi, başvuruyu değerlendirir ve destek ödeme oluru hazırlar. Destek ödeme oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

-Destek ödemeleri, Ödeme Emri Belgesinin eki olarak KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

 

25.02.2016

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir