05 May 2015

Know-how, bir üründen ya da yöntemden en kolay veya en verimli şekilde faydalanmayı sağlayan, tecrübe ve deneme sonucu elde edilen ve patent ile korunmamış olan bilgi paketi veya ticari sırdır. Know-how’ın olmazsa olmaz unsurları ;

  • Sanayi alanına ilişkin her türlü bilgi ve tecrübeyi içermesi
  • Gizli olması
  • Üçüncü kişilere devredilebilir niteliğini taşıması
  • Patent ile korunmuş olmaması

Know-how vergi düzenlemeleri bakımından gayri maddi haklar kapsamında değerlendirilir. Gayri maddi hak bedellerinden elde edilen gelirler bireyler üzerindense gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilirken, bu gelirler kurum ve şirketler üzerindense ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ancak, bireyler gayri maddi hakların ticari işletmede kullanılması durumunda gelirler ticari ve zirai kazanç olarak vergilendirilcektir.

Know-how yurtdışından ithalatı yapılırsa, yabancı ülkelerde bulunan kişi ve kurumlara ödenecek know-how kira bedelleri üzerinden %20 stopaj yapılır. Yani, yurtdışından hizmeti alan kişi veya kurum KDV ve stopaj sorumluluğunu taşır. Ayrıca, yurtdışı ülkelerinden çift vergiyi önleme anlaşması yapmış olduğumuz durumda ödenecek kira bedellerinden %10 oranında vergi kesintisi mümkündür.

Çifte vergiyi önlemek amaçlı anlaşmamız olan bazı ülkeler; Avusturya,Ürdün, ,İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Belçika, Tunus, Finlandiya, Pakistan, Norveç, Kore, Hollanda, Romanya, Kıbrıs, Danimarkadır.

Kullanım Alanları;

 

6

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir