01 Nis 2016

İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÖLÜM TAZMİNATI ÖDENMESİ

0 Yorum

Borçlar Kanununda 1 Temmuz 2012’de yapılan yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ölümü halinde işverene, işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunda 440.maddesine göre, “işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür” ifadesine yer verilmiştir.

Ölüm tazminatından yararlanmak için;

-İş sözleşmesinin işçinin ölümüyle kendiliğinden sona ermesi

-Ölüm durumunda işveren işçinin sağ kalan eşine ,ergin olmayan çocuklarına(evlatlık dahil) (18 yaş altı/Medeni Hukuka göre ergin sayılmayan haller )

-Bekar olması halinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere(anne,baba,kardeş)

-İşçinin hizmet süresi 5 yıldan az ise bir aylık ,beş yıldan fazla ise iki aylık ücret tutarında ödeme yapılır.(Bu ücret brüt aylık ücreti olacaktır.)

Bu düzenlemeyle bir işçinin ölümü halinde hak sahiplerine ödenmesi gereken tazminat miktarı belirlenmiştir.

Ölüm tazminatına hak kazanılmasında iş sözleşmesinin türüne( belirli/belirsiz, süreli ya da kısmi süreli)bakılmadan ödeme yapılır.

Ölüm tazminatı;

-Öncelikte işçinin eşi ve ergin olmayan çocuklarına ödenecektir.

-Ergin çocuklara bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik durumları ne olursa olsun ölüm tazminatı ödenmez.

-Bekar olarak ölen işçinin mirasçılarına ödenir.

Ayrıca, işçinin iş kazası sonucu ölümü halinde 5510 sayılı Kanuna dayanılarak alınacak tazminat devreye girmekte, fakat bu Borçlar Kanununa göre ödenmesi zorunlu ölüm tazminatını etkilememektedir.

Yine önemli bir nokta; ölüm tazminatı 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesine göre işçinin ölümü halinde ödenmesi gereken kıdem tazminatının ikamesi değildir. Aşağıda arasındaki farkları detaylı görebiliriz.

Kıdem Tazminatı Ölüm Tazminatı
Aynı işyerinde bir yıllık çalışma sonunda hak edilir. İşe başladığı andan itibaren işçinin ölümüyle birlikte alınabilir.
Kıdem tazminatı ölen işçinin verdiği hizmet süresi ile orantılı olarak yapılan ödemedir. Ölüm tazminatı geride kalanlara maddi destek ile geride kalanlara yardım esası vardır.
İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü halinde mirasçılarının yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişilere de ödenir.
Dava yoluyla talep edilmesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Dava yoluyla talep edilmesi halinde yasal faiz uygulanır.
Zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımı 10 yıldır.

 

01.04.2016

Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir