06 Oca 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

0 Yorum

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu 6 Kasım 2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayınlanmıştır. Genelge ’de ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine yer verilmiştir.

İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi ihracatın gerçekleşme tarihinden itibaren en fazla 180 gündür. İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır. İhracat bedellerini alan banka döviz alım belgesi(DAB) düzenler ve ihracat bedelinin satış tarihi DAB’ın düzenlendiği tarihtir.

–  Serbest bölgelere yapılan ihracatlar karşılığında elde edilen bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamındadır.
–  İran ve Suriye’ye yapılan ihracat bedelleri için 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3/1 maddesi uygulanmaz.
–  04.09.2018  tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in kapsam dışındadır.

–  Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

Genelgede ayrıca belirtilmiş olan özellikli ihracatlar ise;
–  Yurtdışı müteahhitlik firmaları tarafından yapılan, konsinye yoluyla veya finansal kiralama kapsamında özelliği olan ihracat işlemlerine ilişkin süreler Genelgenin 7’nci maddesinde açıklanmıştır. Bu süreler aşağıdaki gibidir:

–  Müteahhit firmalar tarafından yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

–  Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

–  Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.
–  İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan yurda transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalar tarafından tahsiline ilişkin özel durumlar belirlenmiştir.
–  İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle direkt olarak ülkemize transferinin mümkün olmadığı diğer ülkeler ilgili bakanlık tarafından belirlenir.

Sonuç olarak; ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu yayınlanan genelgede detaylarıyla belirtilmiştir. Bu bedellere ilişkin mahsup işlemleri ise ihracat yapılan firma ile ithalat yapılan firmanın aynı firmalar olması durumunda mahsup işleminin yurtdışında yapılarak kalan bedelin yurda getirilebileceği, ihracat yapılan firma ile ithalat yapılan firmanın farklı kişiler olması durumunda ihraç bedelinin yurda getirilerek mahsup işleminin gerçekleştirilir.

 

06.01.2019

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir