05 May 2015

İhale Kararından Doğan Damga Vergisi

0 Yorum

Özel ve kamu kuruluşlarınca bazı işler ihale ile yapılır. İhale düzenleyen özel ve kamu kuruluşları ihale kararı düzenler. Böylece damga vergisini doğuran olay gerçekleşir. Damga vergisini doğuran olaylar ya ihale kararıdır ya da yönetim kurulu kararıdır.

Özetle ;

a: Bir sözleşmeden doğan damga vergisi 01.01.2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 TL yi aşıyorsa üstü vergi olarak ödenmez. 

b: (Damga vergisi kanunu madde 8) Genel ve Özel bütçeli idareler, İl Özel idareler, Belediyeler ve köyler dışında kalan, kurum ve kuruluşlar ödeme ve avanslardan % 9,48 damga vergisi kesemezler. 

c : sözleşme bir nüsha ise damga vergisinin kimin tarafından ödeneceği açıkça belirtilmelidir.

d : sözleşmelerin asılları D.Vergisine tabi fakat suretleri tabi değildir. Eğer sözleşme 2 suret yazılmış ve sözleşmede de belirtilmiş ise damga vergisi oranı çift uygulanır.

5

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir