05 May 2015

Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

0 Yorum

Gerçek Kişiler:

a. Bir limitet veya A.Ş. şirket ortağı olan şahıs, şirkete sermaye olarak koyduğu varlığı aynı bedelle tekrar devretmesi halinde gelir vergisi doğmamaktadır.
b. Kişinin Ltd. şirketine koymuş olduğu sermayeye şirketçe eklemeler yapılmış ve sermayesi oranında veya tutarında bir artış söz konusu var ise 2015 yılı alt sınırı olan 10.600 TL aşan kısmı gelir vergisine tabidir.
c. Kişinin A.Ş. için koymuş olduğu sermayeye şirketçe eklemeler yapılmış ve sermayesi oranında veya tutarında bir artış söz konusu var ise bu artıştan itibaren 2 yıl geçmemiş olduğunda 2015 yılı alt sınırı olan 10.600 TL aşan kısmı gelir vergisine tabidir. Artışın 2 yıl sonrasında (hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırması şartıyla) satışında gelir vergisi söz konusu olmayacaktır.
d. Ltd. hisse senedine sahip kişi nevi değişikliği nedeni ile ortağı olduğu şirket A.Ş. dönüştüğünde ortaklık girişi tarihi Ltd. ortaklığa giriş tarihi kabul edilir. Nevi değişikliği sonrası (hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırması şartıyla) hisse satışında nevi değişikliği öncesi ortaklığı ve A.Ş. deki ortaklığının toplam süresi iki yılı aşan süre sonrası satışlarda vergi söz konusu değildir.

gel

21.04.2015 (Revizyon: 25.08.2015)
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir