23 Nis 2015

Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası

0 Yorum

 

  1. Kurumlar vergisi istisnası

Kurumlar vergisi istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamak ve mali bünyelerini güçlendirmektir. Kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %75’lik kısmı istisnaya tabidir. Bu %75’lik istinadan faydalanabilmek için;

  • Gayrimenkulun şirket aktifinde iki tam yıl süreyle bulunması
  • Satıştan doğan bedelin ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi
  • Taşınmazın kurum adına tapuya tescil edilmiş olması
  • Kurumların menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşmaması
  • Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması
  • İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave edilmesi gerekir.
  1. KDV istisnası

Şirketin taşınmazlarının ticaretini yapan kurum olmaması ve taşınmazlarının iki yıldan fazla süreyle aktifinde bulundurması ile bu  gayrimenkulun satışından elde edilen kazanç KDV’den istisnaya tabidir.

Örnek:

X Anonim Şirketi iki tam yıl süreyle kurum aktifinde bulundurduğu gayrimenkulun şirket faaliyetlerini yürütmekte olduğu binanın ilk katını satışa çıkarmıştır. Bu gayrimenkulun satışından elde ettikleri kazanca kurumlar vergisi ve KDV istisnasına tabidir. Ancak, X Anomim Şirketi bu gayrimenkulun satışında, yine bu gayrimenkulun şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla değil de taşınmaz ticareti amacıyla yapıyor olsaydı, kurumlar vergisi ve KDV istisnasından faydalanması mümkün olmayacaktı.

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir