06 Ağu 2015

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortaları

0 Yorum

Ev içerisinde yaşayan bireyler tarafından yapılabilecek hizmetlerin ev halkı dışındaki kişiler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılmaktadır. Ev işlerinde sigortalı kişilerin çalıştırılması uygulamasının yeni düzenlemesinden gerçek kişiler yararlanacaktır.

01.04.2015’te getirilen düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalışanlar ayda 10 günden az çalışanlarla 10 günden fazla çalışanlar olarak ikiye ayrılmış ve sigortaları da buna göre düzenlenmiştir.

10 Günden Az Çalışanlar

Ayda 10 günden az çalışacak kişiler iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primlerini çalıştıran kişi ödeyecek ve sigortalılar talep ederse takip eden ayın sonuna kadar emeklilik ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Ev sahibi ayda 10 günden az çalışacak kişiyi giriş formunu doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecek. 10 günden az çalıştırılan bu kişilerin çalıştıkları her gün için ev sahibi asgari ücretin günlük tutarının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. İş kazası ve meslek hastalığında 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 1 gün için ödenecek tutar 0,80 kuruştur. 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ödenecek tutar 0,85 kuruş olacaktır.

İşveren, iş kazası durum değişikliği olmadığı sürece, kuruma başka belge vermeyecek; ayrıca ev sahibi işveren sayılmayacak ve evde çalışan sigortalının iş kazası geçirmesinden sorumlu olmayacaktır. Bunun dışında ev sahibi, işyeri tescili için işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi ve sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi vermeyecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların ödeyeceği prim:
• 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x %32,5 olmak üzere 390,49 TL
• 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x %32,5 olmak üzere 413,89 TL

10 Gün ve Daha Fazla Çalışanlar

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları kapsamında ödenecektir. 10 günden az çalışanlarda olduğu gibi işyeri, işe giriş, aylık prim ve hizmet ve işten ayrılış bildirgeleri ayrıca verilmeyecek, bunun yerine çalışılan ay sonuna kadar, çalışan ve çalışılanın imzaladığı “ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler %34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46ncı maddesine göre %3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam %37,5 prim ödeyeceklerdir.

İşverenler asgari ve azami kazanç üzerinden verdikleri bildirge ile beyan ettikleri tutar üzerinden prim ödeyeceklerdir. Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar hakkında işverenler tarafından %32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

Ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ile her bir sigortalı için bir defalık olmak üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince alınacak olan 22,30 TL damga vergisi, işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışacaklar için işsizlik sigortası dâhil olmak üzere asgari tutar üzerinden ödenecek prim:
• 01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x %37,5 olmak üzere 450,56 TL
• 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x %37,5 olmak üzere 477,56 TL

“Ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge”nin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar verilmemesi halinde asgari ücret tutarında, işverenin bildirgeyi kendiliğinden vermesi halinde ayrıca her bir ay için asgari ücretin beşte biri tutarında, “ev hizmetlerinde on gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge”nin işten ayrılışla ilgili kısmının işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün veya daha fazla süreyle sigortalı çalıştıranlar her ay aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyecek, dolayısıyla damga vergisi vermeyeceğinden yılda 268 TL daha az ödeme yapacaklar; aylık ve prim ve hizmet belgesi geç verildiğinde idari para cezası uygulanmayacaktır. İşyeri tescili TC kimlik numarası üzerinden yapılacağından işverenden bilgi-belge istenmeyecek ve e-bildirge şifresi alınmayacaktır.

06.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir