22 Oca 2019

DEĞERSİZ ALACAKLARA İLŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

0 Yorum

06 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili olarak hesaplanan KDV, bu alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dönemi içinde indirim konusu yapılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. Maddesinde: Vergi Usul Kanununun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir. (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323. Maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)”şeklinde bahsedilmiştir.

Burada önemli olan değersiz hale gelen alacağın daha önce yapılmış olan bir satıştan kaynaklanmış olması veya satıcılara verilen avans ödemelerinden veya diğer ticari işlemlerden kaynaklanabilir. Yani değersiz olan alacak daha önce hasılat hesaplamasında yer almıştır.

VUK’un 322. Maddesine değersiz alacakların gider yazılması konusundan bahsedilmiştir. Buna göre; kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan bulunmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilir. Bu alacaklar değersiz sayıldıkları tarihte tasarruf değerlerini kaybederler.

Bu yeni düzenleme ile birlikte daha önce alacağın tamamı değersiz alacak olarak dikkate alınırken, 01/01/2019 tarihinden itibaren sadece alacağın içerisinde yer alan KDV “İndirilecek KDV” olarak dikkate alınır. Geri kalan kısım gider kabul edilerek dikkate alınır.

Örnek verecek olursak; ABC A.Ş. 11/01/2018 tarihinde XYZ Ltd.Şti.’ye 200.000-TL + 36.000-TL KDV = 236.000-TL’lik satış yapmıştır. 22/08/2019 tarihi itibariyle bu alacak değersiz hale gelmiştir. Dolayısıyla alacağın 200.000-TL’lik kısmı kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılmak üzere gider yazılacak, 36.000-TL’lik KDV kısmı ise, KDV Kanununun 29/4. Maddesine göre Ağustos/2019 döneminde KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu düzenleme değersiz alacaklarla aynı şekilde şüpheli alacakları da kapsamaktadır. Yine KDV 29/4. Maddesinde; “Şu kadar ki VUK’un 323. Maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.” İbaresi yer almaktadır. Bu KDV indirimin yapılabilmesinin şartı ise, gider yazılan şüpheli alacakların içerisinde yer alan KDV’nin bir taraftan KDV indirimi olarak dikkate alınması, diğer taraftan aynı tutarın gelir hesaplarına aktarılmasıdır.

Sonuç olarak; bu yeni düzenlemeyle belli şartlar sağlandığı takdirde hem değersiz alacakların hemde şüpheli alacakların KDV’si indirim konusu yapılabilecektir.

22.01.2019

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir