LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN  ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI Dünya genelinde artık gıda ürünlerinin değeri ön planda tutulmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu ürünler ile ilgili kolay ve sağlıklı muhafaza edilmesi, alış satışının kolay,  para transferi güvenilir, dünya standartlarında kabul gören bir ticaret olması açısından ürün borsası kurulmuştur. Ülkemizde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 10.2.2005.. devamı →

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu 6 Kasım 2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayınlanmıştır. Genelge ’de ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine yer verilmiştir. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi ihracatın gerçekleşme tarihinden itibaren en fazla 180 gündür. İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır. İhracat bedellerini alan banka döviz.. devamı →

ŞİRKETLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Tüzel Kişiliğe Tebliğ Tüzel kişilere yapılacak tebligatın usulü 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12 ile 13. maddelerinde ve 12059 sayılı.. devamı →

ÜCRET VE YAN ÖDEMELERDE HACİZ İŞLEMİ

Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Alacaklının maaş haczi koydurabilmesi için için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı UYAP sistemi üzerinden SGK sorgulaması yaptırarak borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Borçlunun çalışıyor olması durumunda alacaklı veya vekilinin talebi ile.. devamı →

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ SORUMLULUĞU

İşverenler,  gerek ekonomik gerekse diğer çeşitli sebeplerden dolayı işyerlerini devredebilmektedirler. İşyerinin devri durumunda çalışan işçilerin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, işyerinin veya bir bölümünün devrinde, devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği belirtilmektedir. “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı.. devamı →

İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KONKORDATO SÜRECİ

İflas erteleme, hem İcra İflas kanununda hem de Türk Ticaret kanununda yer alan düzenlemelerden biridir.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare tarafından veya temsilen görevlendirilin kişiler ya da bir alacaklıdan dolayı beyan edildiği ve mahkemece tespit edilmesiyle iflas kararı verilir ve şirketin/kooperatiflerin mali durumunun iyileştirilmesine dair bir projenin mahkemeye sunulmasıyla iflasın ertelenmesi.. devamı →

17 Haz 2018
0 Yorum

SİRKÜLER-02

SİRKÜLER Sayı                             : 02 Tarih                          : 01.07.2016 Hazırlayanlar     : Alev ÇUHADAR (Araştırma Uzmanı Stajyer Mali Müşavir)                                : Özkan UZEL( Sorumlu Bağımsız Denetçi ) HAZİRAN AYI SİRKÜLERİMİZ AŞAĞIDADIR.   KDV BORÇLARINA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.  –     20.06.2016 tarih ve 2016/2 seri nolu yayınlanan tahsilat iç genelgesi ile, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların.. devamı →

01 Tem 2016
0 Yorum

Tüzel Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin sahip oldukları başka tüzel kişilerin hisselerinin satışının vergilendirilmesi, hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanıp bağlanmadığının bir önemi olmaksızın, hissenin aktife giriş tarihine göre yapılmaktadır. Hisselerin şirketin aktifine girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde satışı yapılırsa elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir. Ancak; Hisseler aktife girdikleri tarihten itibaren 2 yıl.. devamı →

ANADOLU FİRMALARINDA MARKALAŞAMAMA VE KURUMSALLAŞAMAMA NEDENLERİNE DAİR ARAŞTIRMA RAPORU

Önsöz Değerli vergi mükellefleri ve yöneticiler; Söze öncelikle; ofisimiz hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlamak istiyorum. Ofisimizi; 2004 yılında, Ankara‘da, “mali müşavirlik” hizmeti vermek üzere kurduk. Aynı yılın Aralık ayında, bu hizmeti almak için ofisimize gelen bir vergi mükellefi; “mali müşavirlik” hizmetinin yanı sıra, “vergi danışmanlığı” ve “kurumsal danışmanlık” hizmetlerini de talep etti. Her ne.. devamı →