TOPLU İŞTEN ÇIKARMA

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA (Covid-19 Nedeniyle Toplu İşten Çıkarma) Geçtiğimiz aylardan beri, ülkemizde de olmak üzere tüm Dünya’yı etkisi altına alan (Covid-19) Korona virüsü nedeniyle birçok işletme maddi zorluk yaşamış ve toplu işten çıkarmayı gündemine almıştır. Uluslararası hava yolu şirketlerinden tutun da birçok farklı sektörde dünyaca ünlü ve yerel firmalar toplu işçi çıkarma yoluna gitmişlerdir. Her.. devamı →

SGK PRİM ÖDEME ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşverenlerin sigortalıları için aylık hizmet prim belgesi beyanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları doğmuş olur. SGK’ya olan bu konudaki borçlar için zamanaşımı süreleri iki şekilde özetlenebilir. Birincisi; işveren tarafından düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primleridir. Tabloda zaman aşımı sürelerini görebiliriz. Tarih aralığı Kanun numarası Zamanaşımı Süresi 07.12.1993 ve öncesi 818 Sayılı Borçlar.. devamı →

ARABULUCULUK SİSTEMİ VE İŞÇİ/İŞVEREN AÇISINDAN UYGULAMASI

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarının çoğunluğu iş davalarıdır. Bu uyuşmazlıkların dava süreçleri uzun sürmekte ve ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle işçi işveren arasında köprü görevi görerek daha hızlı sonuca ulaşmayı amaçlayan arabuluculuk sistemi 6325 sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu ile yasal bir hale getirilmiştir. Söz konusu kanunun 2.maddesinin; a bendinde arabulucu “Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve.. devamı →

İKALE SÖZLEŞMESİ, VERGİ VE SGK UYGULAMASI

İkale, işçi ile işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin birleşmesi ile oluşan bozma sözleşmesidir. İkale, bir sözleşme olduğundan, karşılıklı olarak tarafların özgür iradelerine dayanmaktadır. Kısacası, iş sözleşmesinin fesih dışında, işveren ve işçinin anlaşması sonucu ikale sözleşmesi ile sonlandırılması mümkündür. a) İkale sözleşmesi teklifinin İşveren Tarafından Yapılması İkale sözleşmesi, işveren tarafından istenirse, işçinin haklarının korunması için.. devamı →

ENGELLİ TEŞVİKİ(4857 SAYILI YASA)

Devlet, engelli vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu teşviki sağlarken de işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla bazı avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, İş Kanununda, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırılması zorunludur. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin ise çalıştırmak zorunda olduğu işçi sayısı, toplam işçi.. devamı →

5510 SAYILI YASA VE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Ülkemizde işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve yeni istihdam alanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen SGK teşvikleri önemli yer tutar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. – 4/1(a) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine sağlanan %5 prim teşviki; İşverenlerin.. devamı →

İŞ KAZALARINDA İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN KUSURSUZ SORUMLU OLMASI

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanunda yerini almıştır. Bu yasa kapsamında İşçi çalıştıran işyerleri belirli tarih aralıkları ile uygulamaya tabi tutulduğunu görmekteyiz. İşverenler iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini almak için birim kurmuş veya dışarıdan bu tür hizmetleri veren özel sektör girişimcilerine bu görevleri ortak yapmak için sözleşmeler imzalamıştır.  Bu makalemizde iş kazaları sonrası.. devamı →

NOTER ARACILIĞI İLE HİSSE DEVRİ YAPAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SGK BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAMASI

İş hayatında limited şirket ortaklarının hisselerini devrettiklerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları konusudur. Hissesini noter tasdiki ile devreden ortak bu devir işlemini ticaret sicilde yayınlatmadığı sürece SGK prim borçları nedeniyle sorumlu sayılıp, bu kişiler hakkında icra takibi başlatılabilmektedir. Limited şirket ortakları 5510 sayılı kanuna göre 4/1-b sigortalısı sayılmaktadır. SGK, noter tasdikli.. devamı →

İŞÇİ İZİN HAKLARI

İş Kanununda düzenlenmiş işçinin sahip olduğu izin hakları vardır. Bunlar kanunda belirtildiği üzere ayrıntılı olarak şöyledir:  -ÜCRETLİ İZİN: Bir iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren deneme süresini içine alacak şekilde en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izin hakkı kazanır. Kanuna göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi,.. devamı →

İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÖLÜM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Borçlar Kanununda 1 Temmuz 2012’de yapılan yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ölümü halinde işverene, işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunda 440.maddesine göre, “işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında.. devamı →