Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları Bu makalemizde ‘Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları’ konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan ‘Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları’ nedir, nasıl olur, uygulamalardan nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. Hepimizin bildiği,  gerek tüm.. devamı →

KDV İADELERİ (İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI)

KDV İADELERİ (İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI) Bu makalemizde ‘İhracat ve Devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri’ konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan İhracat devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri nedir, nasıl olur, iadelerden nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. Bilindiği üzere gerek.. devamı →

MAKİNE VE DEMİRBAŞ ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI

Makine ve Demirbaş Alımlarında KDV İstisnası Makalemizde ‘Makine ve Teçhizat’ alımlarında Katma Değer Vergisi istisnası konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan Makine ve Teçhizat alımlarında KDV istisnası nasıl olur, istisnadan nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. 7103 sayılı Kanun’un, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren,.. devamı →

DÖNEM İÇERİSİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMAYAN KDV’NİN TEKRAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

Yapılan bir iş sonucu yada satılan bir emtia sonucu alınan faturalar müşteriye geç ulaşabilmektedir.3065 sayılı Katma değer vergisi Kanunu 29. Maddesine göre vergi mükellefleri, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, yine bu kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece faaliyetlerine uygun olacak şekilde a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura.. devamı →

DEĞERSİZ ALACAKLARA İLŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

06 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili olarak hesaplanan KDV, bu alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dönemi içinde indirim konusu yapılabilecektir. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. Maddesinde: “Vergi Usul Kanununun 322. Maddesine göre değersiz.. devamı →

KUR FARKLARI KARŞISINDA KDV

Kur seviyelerinde yaşanan dalgalanmalar mükellefleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. 2018’de kurlarda büyük ve ani değişimler yaşanmış bunun sonucunda da ödenecek vergilerde bir anda artışa neden olmuştur. Kur farkları, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre KDV matrahına dâhildir. Yani kur farkı varsa KDV hesaplanacaktır. KDV Kanunu’nun 24. Maddesinin Katma Değer Vergisi Genel.. devamı →

KDV’DE YENİ DÖNEM HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME YÖNTEMİ

Katma değer vergisi kanununda yapılan yeni düzenlemeler sisteme ciddi yenilikler getirmektedir. 7104 sayılı kanun 06.04.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 0cak 2019’da uygulanmaya başlanacak olan değişiklerden biri de “hasılat vergilendirme yöntemi” ‘dir. 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı vergilendirme MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına.. devamı →

3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ USUL VE ESASLARI

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulamasında yapılan değişikliğe dair tebliğ ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek.. devamı →

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI VE KDV İADESİ

Belirli sektörlere olan toplam talebi artırmak amacıyla son dönemde KDV oranlarında değişiklikler yapıldığı ve KDV oranlarında belli bir süre için indirime gidildiği görülmektedir. Bu sektörlerin biri de inşaat sektöründedir. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar.. devamı →

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE KDV İSTİSNASI

Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar kanuni şartlara uymak kaydıyla taşınmaz mal (konut, arsa, işyeri, tarla) edinebilmektedir. Ancak bunun için bazı düzenlemeler mevcuttur. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: -Hukuki açıdan öncelikle yabancıların ülkemizde  taşınmaz mal edinmesinin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya.. devamı →