ADİ ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİ VE SGK BORÇLARININ TAHSİL YÖNTEMİ

  Şirketler günümüzde finans olarak büyük ölçekli işlerde yada özellik arz eden branş işlerde iş ortaklıkları, adi ortaklıklar veya konsorsiyumlar kurarak iş üstlenmektedirler. Son dönemlerde ortaya çıkan iflaslar, iflas ertelemeler veya maddi gücü zayıflayan şirketlerin işi bitiremedikleri ya da iş ortaklıklarını bu nedenler ile zorunlu olarak işi bıraktıkları görülmektedir. Bu yazımızda bu tür yapılarda ortaya.. devamı →

Limited ve Anonim Şirket Ortaklarının veya Müdürlerinin Kamu Borçlarının Ödenmesine İlişkin Sorumlulukları

                  Makalemizde ortak, müdür veya yönetim kurulu başkanı olarak ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmış ve örneklerde buna göre verilmiştir. Şöyle ki ; Şirket Ortaklarının sorumluluğu; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, Limited Şirketlerin ;  malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarının ödenmesinden şirketteki % lik. hisseleri oranında ortakları müteselsil.. devamı →