İŞLETMELERİN NET MAAŞ ÖDEME POLİTİKASI VE GÖREMEDİKLERİ İŞÇİLİK ZARARI

İşletmeler hacimlerine göre belirli dönemlerde bünyelerinde görevlendirmek üzere çalışan istihdam etmekte veya var olan çalışanlar ile ticari hayatlarına devam etmektedirler. Bu işe alım sürecinde işveren ile işçi arasında bir belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmaktadır.  İşletmelerin işçilere karşı sorumluluğu ücret ve diğer haklarının tam ve eksiz ödemeleri iken çalışanların işletmelere karşı sorumlulukları ise bağımlılık ve verilen.. devamı →

NOTER ARACILIĞI İLE HİSSE DEVRİ YAPAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SGK BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAMASI

İş hayatında limited şirket ortaklarının hisselerini devrettiklerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları konusudur. Hissesini noter tasdiki ile devreden ortak bu devir işlemini ticaret sicilde yayınlatmadığı sürece SGK prim borçları nedeniyle sorumlu sayılıp, bu kişiler hakkında icra takibi başlatılabilmektedir. Limited şirket ortakları 5510 sayılı kanuna göre 4/1-b sigortalısı sayılmaktadır. SGK, noter tasdikli.. devamı →

TİCARİ İŞLETMELERİ BEKLEYEN RİSK ( FİNANSAL ZARAR )

Şirketlerin ve işletmelerin yegane kuruluş amacı kar elde etmek ve bu karın sürekliliğini korumak olarak tasarlanmıştır. Şirketler ve işletmeler kar elde etmek için gerekli organizasyon, bilişim, emek, sermaye, işgücü, istihdam gibi yapılanmalar ile ticari hayata başlarlar. Bu makalemizde; şirketlerin üretim yapıp, bu üretimi pazarladıklarında para kazandıklarını düşünseler de yapmış oldukları ticaretten tahsil edemediği fatura, çek,.. devamı →

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN KİŞİSEL BORÇLARININ ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETTEN TALEP EDİLMESİ

İş hayatında karşılaşılan problemlerden bir tanesi de kişilerin şahsi alacaklarından dolayı anonim ya da limited gibi sermaye şirketi ortağı olan bir kişinin şahsi borçlarını ödememesi durumunda bu alacaklıların bu kişinin şirketteki mali haklarına ya da hisselerine başvurarak alacağını talep edebilme hakkı konusudur. Bu şahsi alacaklılarının durumu 6102 sayılı TTK’nın “Ortakların Kişisel Alacaklıları” başlığı ile 133.maddede.. devamı →

ŞİRKET MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINI BEKLEYEN CEZAİ YAPTIRIMLAR

Türkiye de şirket yapılanmalarına bakıldığında kobi nitelikli firmaların yoğunluğu görülmekle birlikte bu oran % 85 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Geriye kalan firmalar ise kurumsal ve büyük ölçekli firmalardan oluşmktadır. Bu şirketlerin yönetimlerine bakıldığında ise kobi firmalarında şirketin ortak ve sahipleri aynı zamanda şirket genel müdürü yönetim kurulu başkanı kamu adına muhatap olarak  kanuni temsilcisi olduğu.. devamı →

İHRACAT KREDİLERİ

Türk Eximbank/Türkiye İhracat Kredi Bankası, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli kredi olanakları ile desteklemektedir. Bu krediler TL veya döviz cinsinden olabilmektedir. 1-KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ Kısa vadeli ihracat kredileri ile ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten firmaların ihracata yönelik hazırlık dönemindeki finansman ihtiyaçları.. devamı →

İŞÇİ İZİN HAKLARI

İş Kanununda düzenlenmiş işçinin sahip olduğu izin hakları vardır. Bunlar kanunda belirtildiği üzere ayrıntılı olarak şöyledir:  -ÜCRETLİ İZİN: Bir iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren deneme süresini içine alacak şekilde en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izin hakkı kazanır. Kanuna göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi,.. devamı →

İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÖLÜM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Borçlar Kanununda 1 Temmuz 2012’de yapılan yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ölümü halinde işverene, işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunda 440.maddesine göre, “işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında.. devamı →

ŞİRKETLERE BAĞIMSIZ DENETİME ZORUNLULUK GETİRİLEN HADLER

Bağımsız denetime tabi olma ölçütleri ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile açıklanmış, daha sonra da 14.03.2014 tarihli 2014/5973 sayılı Karar ile buna tabi olan mükelleflerin kapsamı genişletilmişti. Bu alanda son düzenleme, 01.02.2015 tarihinde 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar’da değişikliğe giderek bağımsız.. devamı →

KAMU İHALESİ İLE ALINAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI SORUNU

  Bir işyerinde bir yıl ve üzeri sürede çalışmakta olan işçilerin hizmet sözleşmelerinin işveren veya kendileri tarafından haklı nedenlere dayanarak feshedilmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatı altındaki 14. maddesinde yer alan şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar kısaca; işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanmadan feshi, -işçi tarafından.. devamı →