İŞ KAZALARINDA İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN KUSURSUZ SORUMLU OLMASI

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanunda yerini almıştır. Bu yasa kapsamında İşçi çalıştıran işyerleri belirli tarih aralıkları ile uygulamaya tabi tutulduğunu görmekteyiz. İşverenler iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini almak için birim kurmuş veya dışarıdan bu tür hizmetleri veren özel sektör girişimcilerine bu görevleri ortak yapmak için sözleşmeler imzalamıştır.  Bu makalemizde iş kazaları sonrası.. devamı →

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Kişiler veya kurumlar belirli bir sermaye veya emek ile kar elde etmek amacıyla şirketlere ortak olarak ticari hayatta başlamaktadırlar. Şirketler zamanla daha büyük ölçekli hale gelebildikleri gibi, piyasa şartlarına göre zarar ederek kapanma aşamasına gelmektedirler. Bunlardan farklı olarak ülkemizde şirket yapıları aile şirketleri olmasından dolayı çok ortaklı şirket ve yönetim yapılarına dönüştüğü görülmektedir. Yukarıdaki olayların.. devamı →

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazalarını önlemek amacıyla 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanunun öngörülen son geçiş süresi de 1 Temmuzda tamamlanacaktır. Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenlerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarını faaliyet konularına bakılmaksızın kapsamaktadır. Böylece sadece 1 çalışanı olan işyerleri.. devamı →

ADİ ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİ VE SGK BORÇLARININ TAHSİL YÖNTEMİ

  Şirketler günümüzde finans olarak büyük ölçekli işlerde yada özellik arz eden branş işlerde iş ortaklıkları, adi ortaklıklar veya konsorsiyumlar kurarak iş üstlenmektedirler. Son dönemlerde ortaya çıkan iflaslar, iflas ertelemeler veya maddi gücü zayıflayan şirketlerin işi bitiremedikleri ya da iş ortaklıklarını bu nedenler ile zorunlu olarak işi bıraktıkları görülmektedir. Bu yazımızda bu tür yapılarda ortaya.. devamı →

İŞLETMELERİN NET MAAŞ ÖDEME POLİTİKASI VE GÖREMEDİKLERİ İŞÇİLİK ZARARI

İşletmeler hacimlerine göre belirli dönemlerde bünyelerinde görevlendirmek üzere çalışan istihdam etmekte veya var olan çalışanlar ile ticari hayatlarına devam etmektedirler. Bu işe alım sürecinde işveren ile işçi arasında bir belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmaktadır.  İşletmelerin işçilere karşı sorumluluğu ücret ve diğer haklarının tam ve eksiz ödemeleri iken çalışanların işletmelere karşı sorumlulukları ise bağımlılık ve verilen.. devamı →

NOTER ARACILIĞI İLE HİSSE DEVRİ YAPAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SGK BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAMASI

İş hayatında limited şirket ortaklarının hisselerini devrettiklerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları konusudur. Hissesini noter tasdiki ile devreden ortak bu devir işlemini ticaret sicilde yayınlatmadığı sürece SGK prim borçları nedeniyle sorumlu sayılıp, bu kişiler hakkında icra takibi başlatılabilmektedir. Limited şirket ortakları 5510 sayılı kanuna göre 4/1-b sigortalısı sayılmaktadır. SGK, noter tasdikli.. devamı →

TİCARİ İŞLETMELERİ BEKLEYEN RİSK ( FİNANSAL ZARAR )

Şirketlerin ve işletmelerin yegane kuruluş amacı kar elde etmek ve bu karın sürekliliğini korumak olarak tasarlanmıştır. Şirketler ve işletmeler kar elde etmek için gerekli organizasyon, bilişim, emek, sermaye, işgücü, istihdam gibi yapılanmalar ile ticari hayata başlarlar. Bu makalemizde; şirketlerin üretim yapıp, bu üretimi pazarladıklarında para kazandıklarını düşünseler de yapmış oldukları ticaretten tahsil edemediği fatura, çek,.. devamı →

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN KİŞİSEL BORÇLARININ ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETTEN TALEP EDİLMESİ

İş hayatında karşılaşılan problemlerden bir tanesi de kişilerin şahsi alacaklarından dolayı anonim ya da limited gibi sermaye şirketi ortağı olan bir kişinin şahsi borçlarını ödememesi durumunda bu alacaklıların bu kişinin şirketteki mali haklarına ya da hisselerine başvurarak alacağını talep edebilme hakkı konusudur. Bu şahsi alacaklılarının durumu 6102 sayılı TTK’nın “Ortakların Kişisel Alacaklıları” başlığı ile 133.maddede.. devamı →

ŞİRKET MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINI BEKLEYEN CEZAİ YAPTIRIMLAR

Türkiye de şirket yapılanmalarına bakıldığında kobi nitelikli firmaların yoğunluğu görülmekle birlikte bu oran % 85 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Geriye kalan firmalar ise kurumsal ve büyük ölçekli firmalardan oluşmktadır. Bu şirketlerin yönetimlerine bakıldığında ise kobi firmalarında şirketin ortak ve sahipleri aynı zamanda şirket genel müdürü yönetim kurulu başkanı kamu adına muhatap olarak  kanuni temsilcisi olduğu.. devamı →

İHRACAT KREDİLERİ

Türk Eximbank/Türkiye İhracat Kredi Bankası, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli kredi olanakları ile desteklemektedir. Bu krediler TL veya döviz cinsinden olabilmektedir. 1-KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ Kısa vadeli ihracat kredileri ile ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten firmaların ihracata yönelik hazırlık dönemindeki finansman ihtiyaçları.. devamı →