5510 SAYILI YASA VE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Ülkemizde işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve yeni istihdam alanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen SGK teşvikleri önemli yer tutar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. – 4/1(a) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine sağlanan %5 prim teşviki; İşverenlerin.. devamı →

POSTA ve KARGO İLE İHRACAT ( MİKRO İHRACAT)

Ülkemizde ihracat yapmak isteyen girişimciler birçok (navlun, liman masrafları, nakliye, sigorta, lashing, gümrük masrafları vb.)maliyete katlanmak zorunda kalmaktadır. Bunun için küçük çapta ihracat yapmak isteyenler hem bu maliyetleri düşüren, hem de KDV iadesi hakkı mikro ihracat (kolay ihracat) yöntemiyle ihracat yapmayı tercih edebilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı’na ilişkin Gümrük Genel.. devamı →

DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEME (6728 SAYILI KANUN)

Daralan piyasa koşulları ve artan vergi oranlarını bir nebzede olsun hafifletmek için  yasa koyucular 15 Temmuz 2016 tarihinde 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yayınlanan kanunun 23’üncü maddesiyle 488 sayılı damga vergisinin 5.maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. Damga vergisinin tanımına bakarak değişiklikleri inceleyelim ; Damga vergisi genel olarak, her türlü.. devamı →

MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA BSMV İSTİSNASI

Sanayi işletmelerinin imalat ve üretimde kullanmak üzere aldıkları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları kredilere 29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90) ile BSMV(banka ve sigorta muameleleri vergisi) istisnası getirildi. Bu istisna ile makine teçhizat alımını banka kredisi kullanımı ile yapacak olan sanayi işletmelerinin finansman giderlerine.. devamı →

KREDİ GARANTİ FONU ( KOBİLERE KREDİ KOLAYLIĞI VE KEFALET)

Ülkemizde işsizliği önlemek ayrıca girişimcileri teşvik etmek amacı ile Kredi Garanti Fonu kurulmuştur. Makalemizde kredi almak veya yatırım için gerekli olan finansman desteğinin bu sistem ile nasıl kullanabileceğinden bahsedilecektir. Öncelikle Kredi Garanti Fonu, gerekli teminatı bulunmayan KOBİ’lere, kadın girişimcilere veya mevcut işini geliştirmek isteyip finansal desteğe ihtiyaç duyan işletmecilere kefalet desteği sağlayarak banka kredisi kullanmalarını.. devamı →

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ (MELEK YATIRIMCI)

Finansman desteğine ihtiyaç duyan şirketlere destek sağlayan ve ülkemizde “Melek Yatırımcı” olarak anılan kişiler 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile  getirilen hukuki düzenlemelerle birlikte insanların güven duyabileceği bir finans piyasası haline getirilmiştir. Bu yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiştir. Kısaca, bireysel katılım yatırımcısı” Kişisel.. devamı →

ÇALIŞANLARA GETİRİLEN ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK ve İŞVERENLER AÇISINDAN NASIL UYGULAMA YAPILACAĞI

Kanun koyucular gelir adaletsizliğini engellemek ve ülke vatandaşlarının tasarruf yapmasına yönelik bir tasarı ile  25.08.2016 tarihli 6740 sayılı kanun olan zorunlu Bireysel Emeklilik yasasını hayata geçirmişlerdir. Aslında bu değişikliğin amacı ülke vatandaşlarının daha refah bir emeklilik yaşaması için geleceğe yönelik bir adım olarak tasarlanmıştır. İlgili yasa 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlayacak olup makalemizde işçi ve işveren.. devamı →

ŞİRKETLERİN FİNANSMAN İHTİYACI İÇİN SAT KİRALA AL YÖNTEMİ ve VERGİ AVANTAJLARI

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz olayları sonrası şirketlerin kısa vadeli nakit sıkıntısına girdiği veya şirketlerin kayyuma devredildiği bir dönemin içerisindeyiz. Ülkemizin ekonomik açıdan 2015 ve 2016 yıllarını pek parlak geçirdiği söylenemez. Yasa koyucular YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6728 sayılı kanunu işletmeler için yürürlüğe koymuşlardır. Bu kanununda değiştirilen Katma Değer Vergisi ve.. devamı →

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ve GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ UYGULAMASI

İşverenler belirli dönemlerde işgücüne ihtiyaçları artmakta veya işyerlerinde önemli görevde bulunan personellerin geçici süre ile görevden ayrılmaları söz konusu olabilmektedir. Yasa koyucular son dönemde artan işsizlik ve işverenlerin bu gibi konularda yaşamış oldukları problemleri aşmaları adına İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu kanununda değişiklik yapan 6715 sayılı kanunu 06.05.2016 tarihinde yürürlüğü sokmuşlardır.  Bu makalemizde 6715.. devamı →

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN ÜCRET VE DİGER ALACAK DAVALARININ KISA SÜREDE SONUÇLANMASI İÇİN ÜCRET TARİFE ÖNERİSİ

İnşaat sektörünün ekonomimizde ve işsizlikte önemli yeri olduğu görülmektedir. Yapılan özel konutlar, firmaların kamu adına üstlenmiş olduğu taahhütler inşaat işinin gereği olarak emek yoğun çalışma gerektirmektedir. İnşaat işlerinin belirli alanlarında uzman kişi ve girişimcilere ihtiyaç olduğu için ana yüklenici ve alt yüklenici (taşeron) olarak iş yapma teknikleri uygulamalarda yerini bulmuştur. Son yıllarda ana yüklenici ve.. devamı →