İKALE SÖZLEŞMESİ, VERGİ VE SGK UYGULAMASI

İkale, işçi ile işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin birleşmesi ile oluşan bozma sözleşmesidir. İkale, bir sözleşme olduğundan, karşılıklı olarak tarafların özgür iradelerine dayanmaktadır. Kısacası, iş sözleşmesinin fesih dışında, işveren ve işçinin anlaşması sonucu ikale sözleşmesi ile sonlandırılması mümkündür. a) İkale sözleşmesi teklifinin İşveren Tarafından Yapılması İkale sözleşmesi, işveren tarafından istenirse, işçinin haklarının korunması için.. devamı →

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI

Günümüzde kentsel dönüşümle birçok konut yenilenmektedir. Bu yenilenme, konut sahiplerinin var olan konutlarını bir yükleniciye verip herhangi bir ödeme yapmadan veya kısmi bir ödemeyle yeni konut sahibi olması şeklinde olmaktadır. Yüklenici yani müteahhit, konut sahiplerinin paylarına göre yeni konutları yapma ve sahiplerine devretme yükü altına girmektedir. MALİYE BAKANLIĞI’nın görüşüne göre; Gerçek kişilerin elinde bulundurdukları gayrimenkullerin.. devamı →

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYLARININ İCRA YOLU İLE DEVRİ

Limited şirketlerde ortak olan yani sermaye payına sahip kişiler, bu ortaklıkları asıl olarak veya devir yoluyla kazanabilirler. Bu ortaklığı devren kazanma yolları payın/payların devri, miras, mal rejimi, şirketin esas sermaye paylarını iktisabı ve icra yolu ile ortaklık elde etme şeklinde sayılabilir. İcra yoluyla devirden limited şirketlerle ilgili olarak 6102 sayılı kanunun 133.maddesinde bahsedilmektedir. Bu maddeye.. devamı →

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI VE KDV İADESİ

Belirli sektörlere olan toplam talebi artırmak amacıyla son dönemde KDV oranlarında değişiklikler yapıldığı ve KDV oranlarında belli bir süre için indirime gidildiği görülmektedir. Bu sektörlerin biri de inşaat sektöründedir. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar.. devamı →

ULUSLARARASI İHALELERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirli koşullar altında yurt içindeki ihaleler yabancı firmaların katılımına açıktır. Yabancı isteklilerin konu ihaleye katılımına izin verilmesi ilk önce ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluş tarafından belirlenir. Yabancı isteklilerin ihaleye katılmasına izin verilmesi halinde yabancı istekli vergi, resim ve harçlardan muaf olabilmektedir. Bu muafiyetin temelinde ise yabancı sermaye girdisi.. devamı →

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Şirketlerin birleşmeleri halinde kurumlar vergisinin durumu önemlidir. Bu konuya Kurumlar Vergisi kanununun 18, 19 ve 20.Maddelerinde yer verilmiştir.  Birleşme sebebiyle kapanan işletmeler açısından tasfiye hükümleri geçerlidir. Bundan dolayı hesap dönemi değil birleşmeye ait tasfiye dönemi vardır. Tasfiye kârı tasfiye dönemlerine bakılarak, birleşme kârı birleşme dönemine bakılarak hesaplanır. Birleşme karı: Tasfiye karından sonra gerçekleşen birleşme ile.. devamı →

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE KDV İSTİSNASI

Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar kanuni şartlara uymak kaydıyla taşınmaz mal (konut, arsa, işyeri, tarla) edinebilmektedir. Ancak bunun için bazı düzenlemeler mevcuttur. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: -Hukuki açıdan öncelikle yabancıların ülkemizde  taşınmaz mal edinmesinin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya.. devamı →

E-FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ

E-Fatura, belirlenmiş bir formata sahip, kullanan kişiler arasında daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle düzenlenebilen elektronik belgedir. E- fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir belge türüdür. 05.03.2010’da 397 sıra nolu VUK genel tebliği ile uygulama başlatılmış , 28.06.2012’de 416 ve 14.12.2012’de 421 sıra nolu VUK genel tebliğlerine göre kapsamı genişletilmiş ve son.. devamı →

AR-GE HARCAMALARINDA İNDİRİM VE TEŞVİKLER (5746 SAYILI KANUN)

Ar-Ge harcamaları yeni teknolojilerin üretilmesi ve tanıtılmasında, küresel ekonomide rekabet gücümüzün geliştirilmesinde ciddi anlamda önem taşımaktadır. Bunun için ar-ge’ye yapılan harcamalar üzerinde girişimcilere verilen desteklerle çeşitli vergisel avantajlar sağlanmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda da bu kapsamında destek ve teşvikler düzenlenmiştir. 5746 sayılı kanunda yer alan destekler;.. devamı →

ENGELLİ TEŞVİKİ(4857 SAYILI YASA)

Devlet, engelli vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu teşviki sağlarken de işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla bazı avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, İş Kanununda, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırılması zorunludur. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin ise çalıştırmak zorunda olduğu işçi sayısı, toplam işçi.. devamı →