23 Eyl 2016

ÇALIŞANLARA GETİRİLEN ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK ve İŞVERENLER AÇISINDAN NASIL UYGULAMA YAPILACAĞI

0 Yorum

Kanun koyucular gelir adaletsizliğini engellemek ve ülke vatandaşlarının tasarruf yapmasına yönelik bir tasarı ile  25.08.2016 tarihli 6740 sayılı kanun olan zorunlu Bireysel Emeklilik yasasını hayata geçirmişlerdir. Aslında bu değişikliğin amacı ülke vatandaşlarının daha refah bir emeklilik yaşaması için geleceğe yönelik bir adım olarak tasarlanmıştır. İlgili yasa 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlayacak olup makalemizde işçi ve işveren açısında sistemin uygulaması detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılacaktır.

Bu yasa kimleri kapsamaktadır.

a: Türk vatandaşı olan

b: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları

c:  Kırk beş yaşını doldurmamış olanlar ( 45 yas ve altı çalışan 4-a ve 4-c liler)

d: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar.

Bireysel Emeklilik kesintisi nasıl hesaplanacak

a: asgari ücretlilerden brüt ücretin % 3 ( 1.647 x %3 = 49.41 TL)

b: diğer ücretlilerden yine brüt ücretin % 3 (örneğin çalışanın brüt ücreti  6.756.12 x % 3 =202.68 TL )

c: brüt ücreti tavan ücretin üzerinde olanlar için yine brüt ücretin % 3 ( ( 10.705.50 x %3 = 321.17 TL )

d: Ayrıca çalışan brüt ücretinin % 3 den az olmamak kaydı ile istediği bir rakam ve oranı belirleme hakkı vardır.

İşverenin sorumlulukları

a: İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir. İşverenler için kısa çözüm yolu işçilerin maaşlarını ödediği bir bankadan bu BES sözleşmesini işçiler adına yaparak uygulamayı kolay bir hale getirebilir. Yine işveren ister ise Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına da işçilerini dahil edebilir. Yasa koyucu burada bir kısıtlama yapmayıp işverenin tercihine bırakmıştır.

b: işveren bu Kanun hükümlerine göre anlaşma yaptığı kurum veya kuruluş ile çalışanlarını emeklilik planına ayrı ayrı dâhil eder.

c:İşveren çalışanın brüt ücretinden kesmiş olduğu % 3 BES tutarının bir listesini hazırlar ( örneğin adı, soyadı, TC numarası ve BES hesabı numarası gibi)  ilgili kurum veya kuruluşun hesabına bu tutarı aktarır bu süre çalışanların maaş ödeme günün geçemez aksi halde her bir ihlal için 100 TL idari para cezası ödeyecektir.

d: Anlaşma yapılan kurum veya kuruluş aktarılan tutarı katılımcıların hesaplarına aktarır. Anlaşma yapılan kurum veya kuruluş çalışanlara vermiş olduğu katılımcı hesap no ile çalışanların hesaplarını takip etmelerini sağlamakla mükelleftir.

e: İlk defa bir işyerinde çalışmaya başlayacak bir işçi için sisteme katılım zorunludur. İş yeri değiştiren bir işçi ister ise emeklilik planına dahil edilmek zorundadır. Yine işveren iş yeri değiştiren işçi için  anlaşma yaptığı kuruluş ile diğer işçileri gibi işlem yapmaya mecburdur. Fakat işyeri değiştiren işçi sisteme dahil olmak istemiyor ise  emeklilik sözleşmesi kuruluş tarafından sonlandırılacaktır.

f: işveren sisteme dahil olan işçilerinden ilk defa işe başlayanlar ve kanun ile sisteme giriş yapan işçilerinin talebi üzerine  cayma hakkını kullanmayıp Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edenlerin maaşlarından BES kesintilerini durdur.

Çalışanın Hakları

a: İlk defa bir işyerinde çalışmaya başlayacak bir işçi için sisteme katılım zorunludur.

b: İş yeri değiştiren bir işçi ister ise emeklilik planına işe girmiş olduğu işyerinde devam edebilir.

c: : İş yeri değiştiren bir işçi ister ise emeklilik planına işe girmiş olduğu işyerinde devam etmeyerek sistemden çıkabilir.

d: Sisteme dahil olan ilk defa işe giren veya yasa ile zorunlu olarak sisteme giriş yapan yapan  işçiler 2 ay zorunlu kalmak kaydı ile ikinci ayın sonunda sistemden çıkma hakkı vardır. Çıkma talebinde 10 iş  günü içerisinde haklarını iade alabiliyorlar.

e: Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

f: işçiler için özel avantaj olarak yatırmış olduğu aylık BES tutarına %25 devlet katkısı alacaktır. (örneğin 1.647 x %3 = 49.41 TL + 12.30 TL = 61.71 TL olarak hesabına yansıyacaktır. Bu hak için kuruluşun belirlediği süre boyunca sistemde kalma şartı vardır. Ayrıca bu hak için sınır asgari ücretin % 25 kadarıdır ) işçinin Emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılır

g: sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır.

h: işçilerden sistem dahilinde sadece fon işletim gideri kesilebiliyor. Başka bir ad altında işlem ücreti veya masrafı alınamıyor.

Bu uygulama itibariyle zaten bir bireysel emekliliğe kayıtlı olanlar hakkında ise bir düzenleme yapılması bekleniyor.

İşveren ve çalışanlara bilgi katması dileğiyle….

23.09.2016

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir