ULUSLARARASI İHALELERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirli koşullar altında yurt içindeki ihaleler yabancı firmaların katılımına açıktır. Yabancı isteklilerin konu ihaleye katılımına izin verilmesi ilk önce ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluş tarafından belirlenir. Yabancı isteklilerin ihaleye katılmasına izin verilmesi halinde yabancı istekli vergi, resim ve harçlardan muaf olabilmektedir. Bu muafiyetin temelinde ise yabancı sermaye girdisi.. devamı →

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Şirketlerin birleşmeleri halinde kurumlar vergisinin durumu önemlidir. Bu konuya Kurumlar Vergisi kanununun 18, 19 ve 20.Maddelerinde yer verilmiştir.  Birleşme sebebiyle kapanan işletmeler açısından tasfiye hükümleri geçerlidir. Bundan dolayı hesap dönemi değil birleşmeye ait tasfiye dönemi vardır. Tasfiye kârı tasfiye dönemlerine bakılarak, birleşme kârı birleşme dönemine bakılarak hesaplanır. Birleşme karı: Tasfiye karından sonra gerçekleşen birleşme ile.. devamı →

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE KDV İSTİSNASI

Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar kanuni şartlara uymak kaydıyla taşınmaz mal (konut, arsa, işyeri, tarla) edinebilmektedir. Ancak bunun için bazı düzenlemeler mevcuttur. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: -Hukuki açıdan öncelikle yabancıların ülkemizde  taşınmaz mal edinmesinin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya.. devamı →

E-FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ

E-Fatura, belirlenmiş bir formata sahip, kullanan kişiler arasında daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle düzenlenebilen elektronik belgedir. E- fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir belge türüdür. 05.03.2010’da 397 sıra nolu VUK genel tebliği ile uygulama başlatılmış , 28.06.2012’de 416 ve 14.12.2012’de 421 sıra nolu VUK genel tebliğlerine göre kapsamı genişletilmiş ve son.. devamı →

AR-GE HARCAMALARINDA İNDİRİM VE TEŞVİKLER (5746 SAYILI KANUN)

Ar-Ge harcamaları yeni teknolojilerin üretilmesi ve tanıtılmasında, küresel ekonomide rekabet gücümüzün geliştirilmesinde ciddi anlamda önem taşımaktadır. Bunun için ar-ge’ye yapılan harcamalar üzerinde girişimcilere verilen desteklerle çeşitli vergisel avantajlar sağlanmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda da bu kapsamında destek ve teşvikler düzenlenmiştir. 5746 sayılı kanunda yer alan destekler;.. devamı →

ENGELLİ TEŞVİKİ(4857 SAYILI YASA)

Devlet, engelli vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu teşviki sağlarken de işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla bazı avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, İş Kanununda, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırılması zorunludur. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin ise çalıştırmak zorunda olduğu işçi sayısı, toplam işçi.. devamı →

5510 SAYILI YASA VE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Ülkemizde işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve yeni istihdam alanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen SGK teşvikleri önemli yer tutar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. – 4/1(a) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine sağlanan %5 prim teşviki; İşverenlerin.. devamı →

POSTA ve KARGO İLE İHRACAT ( MİKRO İHRACAT)

Ülkemizde ihracat yapmak isteyen girişimciler birçok (navlun, liman masrafları, nakliye, sigorta, lashing, gümrük masrafları vb.)maliyete katlanmak zorunda kalmaktadır. Bunun için küçük çapta ihracat yapmak isteyenler hem bu maliyetleri düşüren, hem de KDV iadesi hakkı mikro ihracat (kolay ihracat) yöntemiyle ihracat yapmayı tercih edebilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı’na ilişkin Gümrük Genel.. devamı →

DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEME (6728 SAYILI KANUN)

Daralan piyasa koşulları ve artan vergi oranlarını bir nebzede olsun hafifletmek için  yasa koyucular 15 Temmuz 2016 tarihinde 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yayınlanan kanunun 23’üncü maddesiyle 488 sayılı damga vergisinin 5.maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. Damga vergisinin tanımına bakarak değişiklikleri inceleyelim ; Damga vergisi genel olarak, her türlü.. devamı →

MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA BSMV İSTİSNASI

Sanayi işletmelerinin imalat ve üretimde kullanmak üzere aldıkları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları kredilere 29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90) ile BSMV(banka ve sigorta muameleleri vergisi) istisnası getirildi. Bu istisna ile makine teçhizat alımını banka kredisi kullanımı ile yapacak olan sanayi işletmelerinin finansman giderlerine.. devamı →