LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN  ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI Dünya genelinde artık gıda ürünlerinin değeri ön planda tutulmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu ürünler ile ilgili kolay ve sağlıklı muhafaza edilmesi, alış satışının kolay,  para transferi güvenilir, dünya standartlarında kabul gören bir ticaret olması açısından ürün borsası kurulmuştur. Ülkemizde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 10.2.2005.. devamı →

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN ÖNEMİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN ÖNEMİ Makalemizde ‘Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Önemi’ konusunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan ‘Maliyet Muhasebesinin Üretim İşletmeleri için Önemi’ nedir, üretim işletmeleri için neden önem arz etmektedir, örnekle ve detaylarıyla hep birlikte öğreneceğiz. Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid-19) ve Korona virüsünün etkilerine bağlı olarak ekonomik sebepler ülkemizi de.. devamı →

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları Bu makalemizde ‘Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları’ konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan ‘Yatırım Teşvik Uygulamalarında Öncelik Yatırımlarda Vergi Uygulamaları’ nedir, nasıl olur, uygulamalardan nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. Hepimizin bildiği,  gerek tüm.. devamı →

KDV İADELERİ (İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI)

KDV İADELERİ (İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI) Bu makalemizde ‘İhracat ve Devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri’ konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan İhracat devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri nedir, nasıl olur, iadelerden nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. Bilindiği üzere gerek.. devamı →

MAKİNE VE DEMİRBAŞ ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI

Makine ve Demirbaş Alımlarında KDV İstisnası Makalemizde ‘Makine ve Teçhizat’ alımlarında Katma Değer Vergisi istisnası konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan Makine ve Teçhizat alımlarında KDV istisnası nasıl olur, istisnadan nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz. 7103 sayılı Kanun’un, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren,.. devamı →

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA (Covid-19 Nedeniyle Toplu İşten Çıkarma) Geçtiğimiz aylardan beri, ülkemizde de olmak üzere tüm Dünya’yı etkisi altına alan (Covid-19) Korona virüsü nedeniyle birçok işletme maddi zorluk yaşamış ve toplu işten çıkarmayı gündemine almıştır. Uluslararası hava yolu şirketlerinden tutun da birçok farklı sektörde dünyaca ünlü ve yerel firmalar toplu işçi çıkarma yoluna gitmişlerdir. Her.. devamı →

ÖLÜM HALİNDE VERGİ BORCU VE MİRASÇILARIN VERGİDEN NASIL SORUMLU OLACAĞI

Vergi Usul Kanunu’nun 12. Maddesinde açıklandığı üzere ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. Vergi borcu olan mükellefin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağından, borçlunun ölümünden önce başlamış olan.. devamı →

DÖNEM İÇERİSİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMAYAN KDV’NİN TEKRAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

Yapılan bir iş sonucu yada satılan bir emtia sonucu alınan faturalar müşteriye geç ulaşabilmektedir.3065 sayılı Katma değer vergisi Kanunu 29. Maddesine göre vergi mükellefleri, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, yine bu kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece faaliyetlerine uygun olacak şekilde a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura.. devamı →

İŞÇİ ALACAKLARINDA DEĞİŞEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşçiler, iş sözleşmeleri sonucunda ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacaklar hakederler. Bu alacakların işçi tarafından talep edilebilme süreleri vardır. İş Kanunu madde 32’de ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ücreti, hafta tatili ücreti, prim, ikramiye vb. gibi işin görülmesiyle direct ilgisi olan alacak kalemleri için“ Ücret alacaklarında zamanaşımı.. devamı →

DEĞERSİZ ALACAKLARA İLŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

06 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili olarak hesaplanan KDV, bu alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dönemi içinde indirim konusu yapılabilecektir. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. Maddesinde: “Vergi Usul Kanununun 322. Maddesine göre değersiz.. devamı →