23 Şub 2016

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ

0 Yorum

2016 yılında asgari ücret için belirlenen ücret artışını dengelemek için, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68’inci madde ile 1 Ocak 2016’dan itibaren ve destek süresi 2016 yılına münhasır olmak üzere Hazine tarafından karşılanacak olan asgari ücret prim teşviki getirilmiştir. Tabloda göreceğimiz üzere 2015 yılında işverene maliyeti 1496,36 TL olan asgari ücretli çalışanın, 2016 yılında belirlenen yeni asgari ücretle birlikte asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti 1935,23 TL’ye yükselmiştir. Bu teşvikle artan işveren maliyetinin Hazine tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

S

Teşviğin ayrıntılarına bakacak olursak;

-01/01/2016 yılından önce tescil edilmiş ve 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin (Dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bu destek kapsamındadır.)

, 2015  yılının aynı ayına ait Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerindeki prime esas günlük kazancı 85 TL(aylık tutar 85TL*30=2550) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek şartıyla, 2016 yılında cari aya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2016 yılı Ocak ve 2016 Aralık dönemindeki her ay için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Hazine tarafından karşılanacak ve işverenin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

-Eğer işyeri 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmemiş yada 2016 yılında ilk defa bu kanun kapsamına giren işyerlerinde bildirilen sigortalılar için ise yine aynı şekilde 2016 yılı Ocak ve 2016 Aralık dönemindeki her ay için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Hazine tarafından karşılanacak ve işverenin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

– 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde; uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanan prim ödeme gün sayısı olacaktır.

-Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, sigorta primlerinden mahsup şeklinde gerçekleşeceğinden ilgili ay/ayları takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin; Kuruma yapılan şubat ayına ait bildirim mart ayında yapıldığından bildirimden sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenecek ve nisan ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup edilerek ödenmiş olacaktır. Bu destek süreli bir destek olup daha önce belirttiğimiz üzere 2016/Ocak ve 2016/Aralık dönemini kapsadığı için; 2016 Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup edilecektir.

-Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır. Kanunda belirtilen şartlara sahip işverenler, diğer sigorta prim teşvik uygulamalarındaki gibi aylık prim ve hizmet bildirgesini oluştururken asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapmayacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEK PRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

-Emekli olup Sosyal Güvenlik Destek primine bağlı olarak çalışanlar,

-Kamu idarelerine ait yapım ve hizmet alım işlerine ait işyerleri,

-2016/Ocak ve 2016/Aralık aylarına ait Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalıların yasal süresinde bildirilmemiş olması,

-Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ait aylık prim ve hizmet bildirgelerini yasal süresinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalıları olarak bildirmeyen, Kuruma prim, idari para cezası veya gecikme cezası borcu bulunan işverenler(6183 kapsamında borçlarını tecil ve taksitlendirenler hariç),

-Mevcut bir işletmenin kapatılarak yerine aynı işletmenin başka bir unvanla açılmış olması,

-Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

-Muvazaalı işlem olarak şahıs işletmelerinde işletme sahibinin değiştirilmesi,

-Sigortalılarının prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildiren işverenler,

Hazine tarafından karşılanacak olan asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

 

23.02.2016

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir