17 Haz 2016

ADİ ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİ VE SGK BORÇLARININ TAHSİL YÖNTEMİ

0 Yorum

 

Şirketler günümüzde finans olarak büyük ölçekli işlerde yada özellik arz eden branş işlerde iş ortaklıkları, adi ortaklıklar veya konsorsiyumlar kurarak iş üstlenmektedirler. Son dönemlerde ortaya çıkan iflaslar, iflas ertelemeler veya maddi gücü zayıflayan şirketlerin işi bitiremedikleri ya da iş ortaklıklarını bu nedenler ile zorunlu olarak işi bıraktıkları görülmektedir. Bu yazımızda bu tür yapılarda ortaya çıkan kamu borçlarının ( iş ortaklıklarından kaynaklı vergi ve SGK prim borçları) nasıl tahsil edileceğini ve izlenecek tahsilat yönteminin nasıl yapılacağını paylaşacağım.

Öncelikle adi ve iş ortaklıkların vergi kanunlarındaki yeri Borçlar Hukuku ve Türk Medeni Kanun üzerinden yürümekte, bu nedenle de bütün yapıların tüzel kişiliği olmadığı kanun koyucular tarafından benimsenmiştir. 6183 sayılı yasa ödenmeyen kamu borçlardan dolayı ortaklıkları oluşturan kişi veya tüzel kişileri müteselsilen ve müştereken sorumlu kılmıştır. Burada iş ortaklığının ödenmeyen bir kamu borcu olduğunda ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden nasıl tahsilat yapılacağını aşağıdaki anlatımla inceleyelim.

Gerçek kişiler için; Kamu borcu ortaklıktan tahsil edilemiyor ise borcun % 100 için

a: Alacaklı İdare gerçek kişi ortağın işletmesinden tahsiline gidebilir. İşletmeye kayıtlı araç, menkul, gayrimenkul demirbaş ve işletmenin banka hesaplarına haciz.

b: Gerçek kişi ortağın işletmesinden tahsil edemiyor ise gerçek kişinin şahsi mal varlıklarına araç, menkul, gayrimenkul banka hesaplarına haciz.

Limited Şirketler için; Kamu borcu ortaklıktan tahsil edilemiyor ise borcun % 100 için

a: Alacaklı İdare Limited şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsiline gidebilir. İşletmeye kayıtlı araç, menkul, gayrimenkul demirbaş ve işletmenin banka hesaplarına haciz.

b: Limited şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsil edemiyor ise şirket müdürünün şahsi mal varlıklarına, araç, menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz.

c: Limited şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsil edemiyor ise şirket ortağının hissesi oranında şahsi mal varlıklarına araç, menkul, gayrimenkul banka hesaplarına haciz.

Anonim Şirketler için ; Kamu borcu ortaklıktan tahsil edilemiyor ise borcun % 100 için

a: Alacaklı idare anonim şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsiline gidebilir. İşletmeye kayıtlı araç, menkul, gayrimenkul demirbaş ve banka hesaplarına haciz.

b: Anonim şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsil edemiyor ise şirket müdürünün veya yetkili kılınmış yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin şahsi mal varlıklarına araç, menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz.

c: Anonim şirket tüzel kişiliği işletmesinden tahsil edemiyor ise anonim şirket ortakları koymuş oldukları sermaye ile sınırlı oldukları için borçlardan sorumlu değildirler.

İş ortaklığı yapan girişimcilerin bu konulara dikkat ederek yapı kurmaları ve ortaklığın finans ve mali yapısını daha sıkı denetleyerek iş yapmaları önem arz etmektedir.

 

 

17.06.2016 

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir