01 Tem 2016

SİRKÜLER-02

0 Yorum

SİRKÜLER

Sayı                             : 02

Tarih                          : 01.07.2016

Hazırlayanlar     : Alev ÇUHADAR (Araştırma Uzmanı Stajyer Mali Müşavir)

                               : Özkan UZEL( Sorumlu Bağımsız Denetçi )

HAZİRAN AYI SİRKÜLERİMİZ AŞAĞIDADIR.

 

  • KDV BORÇLARINA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

 –     20.06.2016 tarih ve 2016/2 seri nolu yayınlanan tahsilat iç genelgesi ile, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla, Katma Değer Vergisi borçlarına da  tecil ve taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.

Buna göre,  Katma Değer Vergisi Borcu olan mükellefler, bu borçlarını, diğer şartları da sağlamaları koşuluyla, müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirme ile ödeyebilecektir.

  • DEVLETTEN ESNAFA 30 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

 Devlet destekli 30000 TL sıfır faizli kredi(Halkbank)işyeri organizasyonu hammadde alımı döner sermaye ihtiyaçları için kullanılabilecek . Kredi için şartlar;

  • 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamında kredi başvurusu itibariyle en az 3 yıl ustalık belgesine sahip ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf be sanatkarlara önceki yılda bu kapsamdaki krediden yararlananlar da dahil olmak üzere %100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılıcaktır.
  • Ertelenmiş, taksitlendirilmiş ve tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan ve yeniden yapılandırılmış kredi borcu bulunup da geri ödeme süresi devam eden esnaf ve sanatkarlar borçlarını tamamen bankaya ödemeden bu kredi verilmeyecek.
  • Bu krediye başvuru yapan esnafın geriye dönük olarak bir yıllık sürede en fazla iki kez faiz indirimli kredi verilebilecek.
  • Devletin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe kredi veya sıfır faizli kredi alan esnaflar aynı işyeri için aynı projede bu krediyi kullanamayacak. Yine bu kredi için Halkbank şubesinden hazine destekli bir kredi kullanmamış olmak ve Kosgeb’den hibe kredisi kullanmamış olmak gerekiyor.
  • Kredi kullandırmadan önce esnaflardan daha önce devlet destekli hibe veya faizsiz kredi kullanmadığına dair taahhütname alınacak. Banka kredisinin olması bu kredi için engel değil.
  • Krediyi kullanan esnaf belirli zamanlardan kredi taksitlerini ödemek zorundadırlar. Kredi için faiz alınmazken ödemesi geciken taksitler için faydalılık alınacak.

Başvuru için;

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerine veya Halkbank şubelerine başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca kredinizin onaylanması durumunda eğer kayıtlı değilseniz mesleğinizle ilgili esnaf odasına kayıt olmanız gerekiyor. Krediye teminat olarak ise gayrimenkul ipoteği, araç rehini veya kefil teminatı istenecektir.

Krediden yapılacak kesinti ise 500 TL olup elinize geçecek olan miktar 29.500 TL ‘dir.

  • 471 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile tespit edilmiştir.

Açıklamanın yapılması

MADDE 2 – (1) Anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) 2016 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15/7/2016 ile 15/8/2016 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1/9/2016 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

b) Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

c) Yapılacak açıklamada, 31/12/2015 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2015-31/5/2016 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

ç) Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)’nin;

1) (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini (Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (IV), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya/ANKARA) adresine göndermeleri,

2) (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110Dışkapı/ANKARA) adresine göndermeleri,

uygun görülmüştür.

 

 

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir