04 Haz 2015

6111 Sayılı Kanuna Göre SGK İşveren Prim Teşviki

0 Yorum

İşe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere 6 ay ile 48 ay arasında değişen sürelerde, işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı işsizin işe alındığı tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe başlatılan işçinin ilave 6 aylık süre ile teşvik uygulamasından yararlanabilir.

Özel sektör işverenleri bu teşvikten faydalanır. Ancak, işverenlerin;
• Çalıştırdıkları sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ ya vermesi,
• Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi
• Sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı SGK’ ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
• Prim borçlarının yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması durumunda taksitlendirme ve yapılandırma sürecinin devam ettiği sürece işverenler bu teşvikten yararlanabilir.
• Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edildiğinde işverenler 1 yıl süreyle bu destekten faydalanamaz.

İşveren tarafından çalıştırılacak işçinin;
• En az 6 aydan beri işsiz olmalıdır. SGK’ ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı olmaması gerekir.
• Ortalama sigortalı sayısına ilave işe alınmalıdır. Ortalama sigorta sayısı:
01.03.2015 tarihinde 2 işsiz işe alındığında, işe giriş tarihinden önceki 6 ayın yani; şubat- eylül döneminin prim ve hizmet belgelerinde kaç işçi çalıştırdığı bildirildiğine bakılır ve toplanır. Ortalama sigorta sayısı bu toplamın 6 aya bölünmesiyle bulunur. Ortalama sigorta sayısı:
1

İşverenin işe aldığı işçi sayısı: 2
Ortalama sigorta sayısı: 2,5’dan 3 olarak kabul edilir.
Mart ayında işsizleri işe almadan önceki işçi sayısı: 5 ile işe aldığı işçi sayısını toplayacağız. (5+2= 7) Toplam çalışan sayısı 7 kişi olduğuna göre, ortalama sigorta sayısını çıkardığımızda (7-3=4) işveren sigorta prim teşvikinden sadece 4 kişi yararlanabilir.
• Sigortalı işsiz bu teşvikten sadece bir kez faydalanmalıdır. Ancak, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar tekrar işe girerler ve tekrar işe girerken mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları ve mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeleri veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursundan mezun olduklarını gösterir belgeye sahip olmaları durumunda teşvikten tekrar faydalanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşürülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için öngörülen süreyi aşmaz.
• Sigortalı işçi fiilen çalışmalı ve 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olmalıdır. Ayrıca, 18 yaşından büyük olması gerekir.

Örnek:
Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olan bir işyerinde 01.03.2015 tarihinde işe alınan işçinin prim ödeme gün sayısı 30, prime esas kazanç tutarı ise 1.000 ₺ olduğunu varsaydığımızda sigortalının;
Normalde ödenecek olan: 1.000 * 34,5 (toplam prim oranı) = 345,00 ₺
1.000 * 0,05 ( beş puanlık indirim teşviki) = 50.00 ₺ Hazinece karşılanacak olan indirim
20,5 (işveren hissesine isabet eden prim ) – 5 (beş puanlık indirim teşviki) = 15,5 ‘i üzerinden teşvikten yararlanılacaktır.
1.000 * 15,5 = 155,00 ₺ işsizlik sigorta fonundan karşılanacak olan indirim
İndirim teşviklerinden yararlanıldığı durumlarda işverenin ödeyeceği:
345,00(indirimsiz) – 50,00( hazinece karşılanan indirim) – 155,00(işsizlik fonundan karşılanan indirim) = 140,00 ₺

2

04.06.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir