02 Nis 2018

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ

0 Yorum

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için vergi mahkemesinin verdiği kararlara karşı istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için temyiz başvuru hakkı vardır. Vergi uyuşmazlığının tutarına göre vergi davaları tek, iki ya da üç aşamalıdır.

İstinaf yolu için başvurulabilen vergi davaları konuları;

  1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak,

a- Konusu 5 bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları,

b-Tam yargı davaları,

c-İdari işlemlere karşı açılan iptal davaları,

hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

  1. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir.
  2. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
  3. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
  4. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
  5. Bölge idare mahkemelerinin temyize açık olmayan kararları kesindir. Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce 7 gün içinde tebliğe çıkarılır.
  6. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
  7. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.

İstinaf Yolu ve temyiz İçin vergi ve ceza sınırları her yıl değişmektedir. 2018 yılı açılacak davalara karşı sınırlar şöyledir.

Davanın Türü Üst Sınır (TL) İstinaf veya Temyiz
Tek Hakimle Bakılacak olan Vergi Davalarında Üst Sınır 36.000.-TL’ye Kadar İstinaf Açık
Heyetle Bakılacak Olan  Vergi Davalarında Alt Sınır 36.000.-TL’nin Üstü İstinaf Açık
Tek Hakimle Bakılacak Olan Vergi Davalarında Kesinlik Sınırı 5.000 İstinaf Yok
İstinaf Mahkemelerinde Vergi Ceza Üst Sınırı 117.000 Temyiz Yok
Temyiz Vergi Ceza Davalarında Alt Sınır 117000.-TL’nin Üstü Temyiz Var

 

Sonuç olarak, istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilecek konular ve sınırlar belirlenmiştir. Ayrıca eğer dava ihbarnameye karşı açılmışsa davanın tutarı tarh edilen vergi ve kesilen vergi cezaları ile birlikte hesaplanır. Eğer dava ödeme emrine karşı açılmış ise davanın tutarı tahsil edilmesi istenilen vergi, vergi cezası ve gecikme zammı toplamı ile hesaplanır.

02.04.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir